Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. W naszej szkole został zakupiony sprzęt fotograficzny , roboty, klocki edukacyjne […]

Obchody Święta Patrona Szkoły Podstawowej  w Karwodrzy, Ojca Władysława Witkowskiego Redemptorysty

Historia nadania imienia szkole w Karwodrzy 22 września jest dla nas dniem szczególnym, ponieważ 15 lat temu, właśnie 22 września 2007 roku, istniejący wówczas Zespół Szkół w Karwodrzy otrzymał imię o. Władysława Witkowskiego – Redemptorysty. Odbyło się także uroczyste poświęcenie sztandaru Zespołu Szkół i odsłonięcie pamiątkowej tablicy Patrona. Po wprowadzeniu reformy oświaty w 2017 roku, […]