PAŹDZIERNIK 2022 W NASZEJ SZKOLE

„Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam.

 Zaangażuj mnie, to się nauczę.”

                                                                                                                                /Benjamin Franklin/

1. Godne uwagi:

– 16 października w Polsce obchodzimy XXII Dzień Papieski pod hasłem: Veritatis splendor („Blask prawdy”). Veritatis splendor to dziesiąta encyklika św. papieża Jana Pawła II o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła, ogłoszona 6.08.1993 r. Zasadniczym celem encykliki stało się przypomnienie fundamentalnych prawd doktryny katolickiej z zakresu moralności, odnoszących się do różnych dziedzin ludzkiego życia, w kontekście współczesnych prób ich podważania lub zniekształcania. Głównym przesłaniem Veritatis splendor jest przypomnienie znaczenia nauczania moralnego Kościoła w sytuacji kultury, która gubi i relatywizuje wartość ludzkiego sumienia, wielkiego daru Boga dla człowieka. Oddalając się od Boga i poszukując złudnej wolności poza samą prawdą, człowiek gubi sens i właściwą perspektywę swojego życia.

W Dniu Papieskim – podczas kwesty przy kościołach i w miejscach publicznych – będzie można wesprzeć materialnie stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” nazywanej „żywym pomnikiem wdzięczności” dla św. Jana Pawła II. „Dzieło Nowego Tysiąclecia” można wspierać, wysyłając SMS o treści: STYPENDIA  na numer 74 265 (4,92 z VAT). Zachęcamy całą społeczność szkolną oraz rodziców do włączenia  się w tę akcję.

– 14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej.  Święto to upamiętnia rocznicę wydarzenia, jakim jest ustanowienie Komisji Edukacji Narodowej (14 października 1773). Początkowo jednak (w 1957 roku) za datę święta wszystkich nauczycieli uznano 20 listopada. Dopiero ustawa z dnia 27 kwietnia 1972 roku, zwana Kartą praw i obowiązków nauczyciela, wprowadziła Dzień Nauczyciela, który obchodzony jest 14 października. W 1982 roku, gdy Kartę praw i obowiązków nauczyciela zastąpiła Karta Nauczyciela, zmieniono nazwę na Dzień Edukacji Narodowej, który jest świętem wszystkich pracowników oświaty. Warto dodać, że Komisja Edukacji Narodowej była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce i pierwszą tego typu instytucją w Europie. Święto jest okazją do nagradzania osób wyróżniających się w dziedzinie edukacji. Minister Edukacji i Nauki przyznaje nauczycielom złote, srebrne, brązowe Krzyże Zasługi, medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.

W tym dniu w naszej szkole odbędzie się uroczyste ślubowanie czwartoklasistów.

– Październik to Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych – tegoroczne hasło brzmi: „Czytanie dla pokoju”.   Wydarzenie to daje możliwość pokazania biblioteki jako miejsca przyjaznego uczniom, bezstresowego, pozwalającego przyjemnie spędzić czas, a dla osób aktywnych – integrującego, umożliwiającego rozwijanie zainteresowań, uzdolnień czy wzięcie udziału w grupowych przedsięwzięciach.

MMBS jest dobrą okazją do przypomnienia roli biblioteki w szkole, pokazania jej oferty, dorobku, sprawności organizacyjnej oraz pozycji wśród uczniów i rodziców. Ponadto korzystnie wpływa na integrację nauczycieli bibliotekarzy w środowisku lokalnym.

– Szkolne Koło Caritas oraz Szkolne Koło Wolontariatu przystąpi do XVI edycji małopolskiego projektu: „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”.

2. Ważne terminy:

  • Członkowie Młodzieżowej Rady Gminy uporządkują cmentarz wojskowy w Zabłędzy, którym opiekuje się nasza szkoła.
  • 28 października – wyjazd do Krakowa na 25. Międzynarodowe Targi Książki.
  • 1 listopada przypada święto Wszystkich Świętych, a 2 listopada Dzień Zaduszny /Zaduszki/.

    To dni pamięci o tych, których już nie ma wśród nas. Polska tradycja nakazuje odwiedzanie w te dni cmentarzy, zapalenie zniczy, złożenie wieńców i kwiatów nie tylko na grobach swoich bliskich, ale również pamięć o naszych Bohaterach, których groby rozsiane są po całym świecie.

     Uroczystość Wszystkich Świętych przypomina nam, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości.

     Ważne jest, żeby nawiedzenie cmentarza nie stało się zwykłą rodzinną wycieczką, ale żeby ocalić wymiar modlitewny całego święta. Dla wszystkich – starszych i młodszych – zarówno Wszystkich Świętych, jak i Dzień Zaduszny to wspaniała okazja, żeby przeżyć pogłębioną refleksję nad swoim życiem, zadać sobie pytanie, ku czemu ono zmierza. Cmentarz zawsze sprzyja refleksji, że nasze życie zbliża się do śmierci, która dla człowieka wierzącego nie jest końcem, ale otwarciem na spotkanie z Bogiem.

     Dzień Zaduszny to czas szczególnej modlitwy do Boga, by zmarli mieli udział w Chrystusowym zwycięstwie nad śmiercią. Dotyczy to zwłaszcza tych, którzy po śmierci potrzebują oczyszczenia w miłości, czyli czyśćca, który jest „przedsionkiem nieba”. Stan czyśćca nie należy pojmować jedynie jako kary, lecz jako przygotowanie do pełnego zjednoczenia z Bogiem w niebie. Aby zmarli mieli udział w Chrystusowym zwycięstwie nad śmiercią, oczyszczenie winno być całkowite.

     Wśród różnego rodzaju form modlitewnej pamięci o zmarłych szczególne miejsce zajmują wypominki. Jest to specjalne nabożeństwo za zmarłych, podczas którego wyczytywana jest lista imion i nazwisk zmarłych osób, które wierni chcą w modlitwie polecać Bogu.

     Odwiedzając groby naszych bliskich, pamiętajmy o naszym Patronie Ojcu Władysławie Witkowskim, którego grób znajduje się na cmentarzu tuchowskim (nowa część). Pomyślmy także przez chwilę o tych, na których grobach nikt nie zapali lampki i nie odmówi modlitwy.

  • Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2022/2023 /zgodnie z uchwałą Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców/:

     31 październik 2022 r. (poniedziałek), 2 maja 2023 r. (wtorek), 9 czerwca 2023  r. (piątek) oraz 23, 24 i 25  maja  2023 r. (dni wolne dla uczniów klas IV-VII, natomiast uczniowie klasy VIII  przystąpią wówczas do egzaminu ósmoklasisty).

3. W ramach przypomnienia:

– W obecnym roku szkolnym nauczyciele są do dyspozycji rodziców i uczniów wg harmonogramu dyżurów znajdujących się na stronie szkoły. Zachęcamy rodziców i uczniów do indywidualnych spotkań.

– Rada Rodziców uchwaliła wysokość dobrowolnej składki – 40 zł od rodziny.

– Wszystkie wiadomości dotyczące życia naszej szkoły są na bieżąco aktualizowane i znajdują się na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Karwodrzy. Adres strony to: spkarwodrza.pl

Dyrektor i Rada Pedagogiczna

Szkoły Podstawowej im. o. W. Witkowskiego Redemptorysty w Karwodrzy