XXII Dzień Papieski

16 października przeżywaliśmy 44. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża oraz XXII Dzień Papieski, w tym roku obchodzonypod hasłem „Blask prawdy”.

W niedzielę w Bazylice Mniejszej  pw. NNMP w Tuchowie młodzież z naszej szkoły uczestniczyła w zbiórce datków na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, nazywanej „żywym pomnikiem wdzięczności” dla św. Jana Pawła II, wspierającej materialnie zdolną młodzież pochodzącą z niezamożnych rodzin z małych miast i terenów wiejskich.

W ramach obchodów 44. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w apelu, który miał na celu przypomnieć postać Jana Pawła II, Jego życie, służbę Bogu i ludziom, aby zawsze pozostał w naszych myślach i sercach