Podziękowanie Prezydenta RP za udział w akcji „Narodowe Czytanie 2022”

Narodowe Czytanie to akcja wspólnego czytania wybranej lektury.
Przyłączyć się do niej mogą wszystkie chętne osoby prywatne oraz
instytucje publiczne w kraju i za granicą. W tym roku odbyło się
wspólne czytanie Ballad i romansów Adama Mickiewicza – w dwusetną
rocznicę pierwszej ich publikacji. Nasza Szkoła również włączyła się w
akcję. W ramach podsumowania akcji Kancelaria Prezydenta przysłała do
Szkoły Podziękowanie oraz list od Pary Prezydenckiej za udział w
jedenastej edycji Narodowego Czytania. Wyrazem tego podziękowania jest
okolicznościowy egzemplarz „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza.