Katyń 1940. Sowiecka zbrodnia i pół wieku kłamstwa

Kwiecień to Miesiąc Pamięci Narodowej. Należy pamiętać, że Katyń był

jedną z największych zbrodni wojennych popełnionych przez Sowietów w

czasie II wojny światowej, a także jedną z największych zbrodni

przeciwko narodowi polskiemu. Odkrycie masowych grobów w 1943 roku

przez Niemców, którzy wówczas okupowali tereny Związku Radzieckiego,

wstrząsnęło opinią publiczną. Rosjanie chcieli unicestwić polskość,

polską tradycję, kulturę, język, religię chrześcijańską. Nie mieliśmy

prawa istnieć jako naród. Przez długie lata PRL, komuniści utrwalali

kłamstwo katyńskie, wmawiając ludziom, że mordu na Polakach dokonali

Niemcy, co było nieprawdą. Wydarzenia sprzed 83 lat przedstawiła w

formie prezentacji Pani Ewa Sawicka dyrektor szkoły.  Była to lekcja

patriotyzmu i wiecznej pamięci Ofiar Golgoty Wschodu. Pamiętajmy, że

podtrzymywanie polskiej historii jest naszym obowiązkiem, tak wobec

przeszłych, jak i przyszłych pokoleń. Całej społeczności szkolnej

dziękujemy za godną postawę w trakcie prezentacji.