AKCJA „JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM”

7 czerwca  czytała cała Polska, czytali także uczniowie, nauczyciele i pracownicy  naszej szkoły włączając się w akcję „JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM” pod patronatem biblioteki szkolnej. Każdy  uczestnik wypożyczył wybraną przez siebie książkę i od 10:00 do 11:00 czytał ją w różnych miejscach w szkole. W akcję zaangażowało się łącznie 65 osób a chodziło o to, by sobie poczytać. Bez przymusu, w miłych okolicznościach, we wspólnym gronie.

W dobie kultury obrazkowej i tendencji do stosowania skrótów oraz w obliczu danych, które dowodzą, że większość Polaków nie czyta książek, akcja ta nabrała  również szczególnego znaczenia w naszej szkole i stanowiła potwierdzenie słuszności stwierdzenia Józefa Czechowicza „Kto czyta – żyje wielokrotnie, kto zaś z książkami obcować nie chce, na jeden żywot jest skazany”. Oznacza to, że książki pozwalają nam na poszerzanie naszej wiedzy, rozwijanie wyobraźni oraz umożliwiają doświadczanie wielu różnych sytuacji i emocji.