Uroczysty apel rozpoczynający nowy rok szkolny 2023/2024

4.09.2023r. Uroczysty apel rozpoczynający nowy rok szkolny 2023/2024  w

naszej szkole odbył się na sali gimnastycznej.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. o. Władysława Witkowskiego Ewa Sawicka

serdecznie powitała uczniów, ich rodziców, nauczycieli, pracowników

szkoły.  Wszystkim zgromadzonym życzyła, aby nowy rok szkolny był

pełen sukcesów, ciekawych wyzwań edukacyjnych i rozwijających

doświadczeń. Następnie zapoznała zebranych z jego organizacją. W

dalszej części spotkania został  odczytany List Ministra Edukacji i

Nauki . Następnie zebrani  minutą ciszy uczcili ofiary II wojny

światowej w 84. rocznicę jej wybuchu. Aby podkreślić wagę tego

wydarzenia cała społeczność naszej szkoły obejrzała  prezentację

ukazującą przebieg wojny obronnej, którą Polska toczyła z najeźdźcami

od 1 IX do 5 X 1939 r. Po części  oficjalnej uczniowie udali się na

spotkanie z wychowawcami.