#Szkoła Pamięta

Nasza szkoła podobnie, jak wiele szkół w Polsce włączyła się w
tegoroczną edycję projektu zorganizowanego przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej pt. „Szkoła pamięta”.  Celem tej inicjatywy jest zwrócenie
uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o zmarłych, a
także o historii i bohaterach naszego kraju oraz regionu. W ramach
projektu uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w lekcjach
wychowawczych poświęconych tej tematyce, a także odwiedzali miejsca
pamięci, by zapalić znicz i oddać hołd zmarłym:

- cała społeczność szkolna uczestniczyła w wycieczce do Jamnej, gdzie
oddaliśmy hołd pomordowanym partyzantom i ludności cywilnej podczas
pacyfikacji wsi prze Niemców w 1944 roku.

-w piękną jesienną pogodę uczniowie klasy czwartej i piątej udali się
na spacer pod pomnik rodziny Solarzy, która została zamordowana w
czasie II wojny światowej przez hitlerowców. Po wysłuchaniu historii
związanej z miejscem, uporządkowali plac wokół pomnika, zapalili
znicze i minutą ciszy oddali cześć pomordowanym;

- klasa piąta zaangażowała się również w poszukiwanie informacji na
temat nadchodzących świąt - Wszystkich Świętych oraz Zaduszek. Każdy
uczeń w klasie wykonał pracę plastyczną w postaci znicza i umieścił go
na gazetce. Krótka historia związana z obchodami tych ważnych dni
zwróciła uwagę na sens tych obchodów. Uczniowie postanowili, że w dniu
odwiedzin grobów swoich bliskich, zapalą znicz na wybranej zapomnianej
mogile;

- klasa czwarta podczas lekcji historii miała możliwość podzielenia
się z pozostałymi uczniami ciekawymi historiami rodzinnymi,
prezentując i opowiadając o swoich rodzinnych pamiątkach, na korytarzu
szkolny zostały umieszczone niektóre eksponaty, z którymi zapoznają
się członkowie społeczności naszej szkoły, a są to: albumy, książki z
prywatnych biblioteczek, ordery, monety, medale, odznaczenia,
statuetki, itp…

-z kolei cała społeczność szkolna uzupełniała „KRZYŻÓWKĘ DLA
NIEPODLEGŁEJ”, której główne hasło brzmiało – WOLNOŚĆ. Każda krzyżówka
została umieszczona w wielkim sercu wykonanym przez klasę siódmą. W
trakcie realizacji zadania przez uczniów, zwrócono uwagę na to, jak
ważna jest wolność w życiu każdego człowieka;

-łącznicy z biblioteką szkolną z klasy VI, VII i VIII przygotowali
wystawę książek związanych z postaciami historycznymi, ze świata
kultury i nauki, wydarzeniami historycznymi dotyczącymi odzyskania
niepodległości przez Polskę. Odwiedzana jest chętnie przez uczniów

-klasa ósma włączyła się w wykonanie gazetki dotyczącej 105. rocznicy
Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Szczególną uwagę zwrócono
również na Ojców Niepodległości, którzy mimo różnic w poglądach
politycznych, przynależności społecznej i religijnej, potrafili się
zjednoczyć wokół jednego celu: niepodległości, na co zwrócono uczniom
uwagę.