Spotkanie wigilijne 2023

22 grudnia, jak co roku w naszej Szkole odbyło się spotkanie wigilijne
całej społeczności szkolnej. Corocznym zwyczajem spotkanie rozpoczęła
Pani Dyrektor, która poinformowała zebranych, że nadchodzące Święta
Bożego Narodzenia, to czas radosnych spotkań w gronie najbliższych
osób i jest to czas, kiedy konflikty odchodzą w zapomnienie, a wszyscy
pragną pomagać innym. Zwróciła również uwagę na to, aby wolny czas od
zajęć w szkole wykorzystać aktywnie i bezpiecznie. Po wspólnych
życzeniach Samorząd Szkolny oraz  uczniowie i uczennice z klasy piątej
przybliżyli zebranym tradycje i zwyczaje Bożego Narodzenia w Polsce i
w innych krajach na świecie. Informacje przeplatane były wspólnym
kolędowaniem oraz wersją instrumentalną kolęd w wykonaniu chętnych
uczniów z poszczególnych klas. Na zakończenie pani dyrektor Ewa
Sawicka zaprosiła klasy na Wigilie przygotowane przez rodziców.
Świąteczna atmosfera udzieliła się każdemu dzięki obecność życzliwych
osób, dekoracjom, wspólnemu kolędowaniu oraz zastawionym wigilijnymi
potrawami stole, za co dziękujemy wszystkim, którzy się do tego
przyczynili.