Wycieczka do kopalni soli „Wieliczka”

Dzisiaj, 9 lutego uczniowie naszej Szkoły odwiedzili wyjątkowe miejsce
- Kopalnię Soli „Wieliczka”. Stanowi ona pomnik  historii i jest
wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wędrując z
przewodnikami po labiryntach podziemia przez 3 godziny  inhalowaliśmy
górne drogi oddechowe, rozwijaliśmy sprawność fizyczną, pokonując 800
schodów podczas 3,5 km Trasy Turystycznej.  Wędrując podziemnymi
korytarzami, podziwialiśmy wspaniałe solne groty,  kaplice, rzeźby.
Najpiękniejszą z kaplic była Kaplica św. Kingi, z którą związana jest
interesująca legenda. W trakcie zwiedzania wysłuchaliśmy ciekawych
opowieści o dawnej pracy górników, a także zobaczyliśmy narzędzia
wykorzystywane podczas wydobycia soli . Na powierzchnię wróciliśmy
windą, która poruszała się 4 metry na sekundę. Stwierdziliśmy, ze
Kopalnia Soli w Wieliczce, to naprawdę wyjątkowe miejsce i, że warto
jeszcze tutaj kiedyś wrócić.