233. rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W tematykę święta uczniów wprowadziło obejrzenie prezentacji  przedstawiającej miejsca, wydarzenia i daty ilustrujące Święto Narodowe Trzeciego Maja. Następnie obejrzeliśmy film poświęcony obradom Sejmu Wielkiego oraz okolicznościom i ciekawostkom związanym z uchwaleniem Konstytucji 3 maja, a także historii obchodzenia tej rocznicy. Wartościowym urozmaiceniem programu był występ uczniów klasy 4, którzy  zaprezentowali wersję instrumentalną pieśni ”Witaj, majowa […]