Bezpieczeństwo

 

W Szkole Podstawowej w Karwodrzy o bezpieczeństwie mówi się bardzo wiele i dla bezpieczeństwa robi się bardzo dużo.

Jednym z nadrzędnych celów Szkoły jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa na terenie Szkoły jak i nauka bezpiecznego zachowania poza jej terenem.

Celom tym służą między innymi:

  • – monitoring w postaci kilkunastu kamer zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynku,
  • – zajęcia profilaktyczne z zakresu bezpieczeństwa realizowane przez wychowawców klas, pedagoga szkolnego oraz zaproszonych gości,
  • – przywóz i odwóz uczniów dojeżdżających z sąsiednich miejscowości,
  • – codzienne dużury nauczycieli na korytarzach i terenach szkolnych podczas przerw między lekcjami,
  • – apele poświęcone bezpieczeństwu podczas wypoczynku (przerw świątecznych, ferii zimowych, wakacji) i trakcie przerw,
  • – częsty kontakt z rodzicami i opiekunami prawnymi uczniów,