Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski
w roku szkolnym 2021/2022

przewodniczący – Milena Budzik

zastępca przewodniczącego – Rajmund Krzemień

sekretarz / skarbnik – Oliwia Iwaniec

Sekcja dekoracyjna:

Wiktoria Szeląg

Nikola Krzemień

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest mgr Grzegorz Skrzyniarz