Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski
w roku szkolnym 2017/2018

przewodniczący – Kacper Sutkowski, kl. II PG

zastępca przewodniczącego – Eliza Budzik, kl. VII SP

sekretarz – Karolina Piątek, kl. II PG

skarbnik – Jakub Pawłowicz, kl. II PG

Sekcja dekoracyjna:

Bożena Górska, kl. II PG

Karolina Karaś, kl. VII SP

Oliwia Mucha, kl. V

Patrycja Piska, kl. V

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest pani Bernadeta Szot