Szkoła Dobrego Wychowania

„Szkoła Dobrego Wychowania”

W marcu  2016 roku, nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Wykonaliśmy zadania przewidziane regulaminem konkursu SZKOŁY DOBREGO WYCHOWANIA. Tytuł naszego szkolnego projektu brzmiał: Kultura i szacunek tworzą nasz wizerunek.

Założeniem konkursu było kształtowanie postawy kulturalnego stylu bycia w różnych sytuacjach, ze szczególnym zwróceniem uwagi na temat tolerancji w szkole i poza nią, a jego celem zapoznanie uczniów ze standardami dobrego wychowania oraz wskazanie, jaki ma ono wpływ na codzienne życie i relacje rówieśnicze.

Konkurs skierowany był do całej społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół w Karwodrzy, w którym od 18 marca do 18 listopada 2016 r.  realizowano regulaminowe zadania, za które otrzymaliśmy maksymalną ilość punków. Od marca do czerwca przekazaliśmy ocenie jury dwa z pięciu zadań a kolejne trzy w listopadzie 2016 roku, które należało zrealizować aby otrzymać Certyfikat Szkoły Dobrego Wychowania. Koordynatorami szkolnego przedsięwzięcia, którzy czuwali nad realizacją tych zadań byli: Anna Zaucha – pedagog szkolny, Bernadeta Szot nauczyciel – bibliotekarz.

29 listopada 2016 roku otrzymaliśmy Certyfikat „SZKOŁA DOBREGO WYCHOWANIA

Informacja o zadaniach konkursowych:

Realizacje zadań konkursowych rozpoczęliśmy happeningiem zorganizowanym przez Panią B. Szot w pierwszy dzień wiosny 21 marca 2016 roku. Drogą przez wieś ruszył kolorowy korowód przebranych uczniów, którzy nieśli w rękach różne rekwizyty i zadawali przechodniom pytania  dotyczące dobrych manier. Celem marszu była również nauka zapobiegania agresji i uzależnieniom.

Nasza Szkoła, w ramach zadania numer 1, w dniach od 19 do 22 marca 2016, przeprowadziła debatę uczniowską której tematem przewodnim było dobre wychowanie. W debacie uczestniczyli uczniowie wszystkich klas, którzy wcześniej z wychowawcami w ramach godzin wychowawczych, stosując różne

metody i techniki (np. burza mózgów, metoda projektu) opracowali zasady dobrych manier obowiązujący w naszej szkole. Wprowadzeni w temat, najbardziej zaangażowani uczniowie przedstawili temat uczniom szkoły podczas wspólnej debaty. Uczniowie dyskutowali  i wymieniali swoje poglądy na temat zasad savoir-vivru oraz wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Debata zwiększyła świadomość uczniów na temat kulturalnego zachowania. Poszerzyło to znajomość zwyczajów i form towarzyskich oraz reguł grzecznościowych.

Dnia 6.05.2016 roku uczniowie szkoły podstawowej  brali udział w warsztatach dotyczących sztuki odmawiania.

22 czerwca 2016 uczniowie poszczególnych klas wraz z wychowawcami, opracowali projekt Szkolnej Karty Zasad Dobrego Zachowania. Swoje przemyślenia zaprezentowali w formie plakatu, który później wywiesili na tablicy informacyjnej w korytarzu szkoły. Opracowana Karta Zasad Dobrego Zachowania jest dostępna dla całego środowiska szkolnego.

 

Oto efekt naszej pracy.

 

Szkolna Karta Zasad Dobrego Zachowania

 

  1. Używamy zwrotów grzecznościowych : „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam” itp., kłaniamy się starszym, podczas powitania i rozmowy nie trzymamy rąk w kieszeni.
  2. Dbamy o kulturę języka, nie używam wulgaryzmów, nie krzyczymy i nie podnosimy głosu na innych.
  3. Mamy naturalny wygląd i czysty szkolny strój dostosowany do okoliczności.
  4. Jesteśmy odpowiedzialni i prawdomówni – mamy odwagę przyznać się do winy.
  5. Nie ulegamy nałogom.
  6. Staram się aktywnie uczestniczyć w lekcjach, nie żujemy gumy i nie używamy telefonów komórkowych.
  7. Nie zaczepiamy innych, nie ośmieszamy, nie plotkujemy, nie używamy przemocy.
  8. Dbam o higienę osobistą i porządek w szkolnej klasie – nie piszemy po ławkach, nie śmiecimy, nie niszczymy mienia szkoły.
  9. Pamiętamy o kulturalnym zachowaniu się poza szkołą.
  10. Godnie reprezentujemy szkołę.

 

Kontynuując temat, uczniowie klas IV – VI wykonali prace plastyczne na temat dobrego zachowania, które również zostały zaprezentowane w korytarzu szkoły. Uczniowie, w ramach zajęć świetlicowych grają w gry planszowe, które  odzwierciedlają założenia programu. Wszystkie zaproponowane zadania i aktywności zostały przez uczniów z radością wykonane.

 

W ramach zadania numer 2 tj. przeprowadzenie międzyklasowych inscenizacji na temat znajomości i stosowania zasad dobrego zachowania na co dzień w stosunku do osób starszych, dorosłych, rówieśników itp.  uczniowie szkoły podstawowej rozpoczęli heppeningiem z okazji powitania wiosny /21 marca 2016/. Uczniowie wędrując przez miejscowość  zadawali mieszkańcom pytania dotyczące savoir vivre’u. W kolejnym działaniu wzięli udział, osoby które wchodzą w skład Samorządu Uczniowskiego, a także uczniowie tworzący samorządy klasowe ze wszystkich klas. Uczniowie każdej z klas 22 czerwca 2016  na apelu szkolnym prezentowali  scenki na temat znajomości i stosowania zasad dobrego zachowania na co dzień.

 

W ramach zadania numer 3, w dniach od 26 października do 9 listopada 2016 roku, szkoła pracowała nad plakatem zatytułowanym: „Mój wygląd świadczy o mnie”. Klasa druga gimnazjum na zajęciach artystycznych pod okiem nauczyciela plastyki Pani Marty Krupa, wykonała plakaty na w/w temat.

 

Uczniowie pracowali w różnych grupach stosując różnorodne techniki plastyczne.

 

Każda grupa indywidualnie interpretowała temat. Dla jednych dobry wygląd to czyste i schludne ubrania, dla innych markowa odzież, a dla jeszcze innych, to także schludna fryzura. Młodzież w swoich pracach podkreślała również, że o wyglądzie świadczy także kulturalny sposób bycia.

 

Z pośród wielu prac wybrano te najciekawsze, które zostały omówione przez autorów i powieszone w holu głównym szkoły.

 

W ramach zadania numer 4, w dniach od 16 do 23 września 2016, realizowaliśmy temat „Jestem grzeczny i nie wstydzę się mojego zachowania”. W ramach zadania została przeprowadzona przez Panią pedagog pogadanka z uczniami wszystkich klas na temat dobrego i złego wpływu środowiska na wychowanie i zachowanie młodego człowieka.  Uczniowie mają dużą świadomość wpływu otoczenia na ich zachowanie, potrafią odróżnić dobre i złe wzorce, wykazując się coraz większą asertywnością. Następnie uczniowie z klas IV – VI przystąpili do konkursu plastycznego na w/w temat. Wszyscy wykonali wspaniałe prace plastyczne (technika była dowolna). Wybrane prace  zostały nagrodzone i wywieszone na tablicy w korytarzu szkolnym.

 

Uczniowie gimnazjum wzięli udział w konkursie literackim pod hasłem „Dobry i zły wpływ środowiska na wychowanie i zachowanie młodego człowieka”.

 

Gimnazjaliści  redagowali m.in. rozprawkę i  przemówienie na temat zachowania własnego oraz swych rówieśników.

 

Oprócz przykładów kulturalnego zachowania młodzież zwracała uwagę na przejawy nieodpowiedniego postępowanie, które zdecydowanie potępiła (wybrane prace pisemne przepisane – cytujemy bez korekty nauczyciela).

 

„W dzisiejszych czasach młodzi ludzie rozwijają się i dojrzewają w różnych grupach. Dlatego więc środowisko ma wpływ dobry jak i zły wpływ na zachowanie się młodzieży.

 

Niestety, zdarza się, że coraz rzadziej spotykamy okazywanie szacunku wobec starszych poprzez używanie słów: „dzień dobry”, „proszę”, „przepraszam”, „dziękuję”. Ma to zły wpływ, ponieważ niszczone są więzi między ludźmi, a przecież jesteśmy jednością, narodem, Polską. Każdy wobec siebie powinien zachowywać się jak brat czy siostra.

 

Według mnie jest też wiele osób, które pozytywnie wpływają na godne zachowanie młodzieży i to oni mogą stać się przyszłością narodu. Coraz częściej młodzi ludzie interesują się zasadami savoir-vivre’u. Dzięki temu wiedzą, jak zachować się przy stole, rozmawiać przez telefon, przedstawiać się innym, w jakim stroju przyjść na akademię czy do teatru. Godne uwagi jest też niesienie pomocy innym. Niektórzy młodzi ludzie są wolontariuszami, pomagają bezinteresownie tym, którzy może nie mają takich warunków do życia jak niektórzy z nas.

 

Moim zdaniem nieodpowiednie zachowanie młodzieży może być wynikiem złego wychowania wyniesionego z domu albo wpływu rówieśników, przed którymi młodzi ludzie chcą się „popisać”. Dobrze, że nie brakuje ludzi, którzy są kulturalni. Oni muszą się „pokazać”, „wyjść do innych”, aby byli naśladowani przez polską młodzież”.

 

/Dominik G. kl. III/

 

„Na zachowanie młodzieży w dzisiejszych czasach wpływa głównie środowisko, w jakim młodzi ludzie żyją. Wielu uczniów za wzór stawia sobie swych rówieśników, którzy nie zawsze zachowują się kulturalnie.

 

Mimo niekorzystnego wpływu otoczenia jest dużo młodych ludzi, którzy umieją się dobrze i kulturalne zachować. Są oni mili, pomocni, opanowani i życzliwi wobec rówieśników i dorosłych”.

 

/Natalia P. kl. III/

 

 

 

„Jednym z przykładów dobrego zachowania moich rówieśników jest schludny strój, który zawsze świadczy o człowieku. Uczniowie dbają o swój wygląd, aby ich ubiór był również stosowny do sytuacji.

 

Warto zauważyć, iż zdecydowana większość uczniów okazuje życzliwość poprzez miły sposób bycia. Dzięki uśmiechowi na twarzy młodzi ludzie mogą być lepiej postrzegani przez starszych.

 

Niestety, nie każdy młody człowiek swym zachowaniem potwierdza dobre wychowanie. Spowodowane jest to wpływem tzw. złego towarzystwa, które nie jest źródłem nabywania dobrych manier”.

 

/Anna W. kl. III/

 

 

 

„Pozwólcie, że przypomnę wam, jakie powinno być zachowanie godne ucznia, a w przyszłości szanowanego obywatela. Najprościej mówiąc, kulturalne zachowanie polega na szanowaniu drugiego człowieka, pokazywaniu swego dobrego serca. Wystarczy np. używać słów: „dzień dobry; do widzenia; proszę; dziękuję; przepraszam”, mówić spokojnym głosem, nie krzyczeć, estetycznie się ubierać, a na uroczystości zakładać strój galowy, podczas rozmowy nie trzymać rąk w kieszeni czy nie mówić z pełnymi ustami”.

 

/Gabriela P. kl. II/

 

„Młodzież w dzisiejszych czasach wzoruje się na rówieśnikach. Uczniowie myślą, że postępując tak, jak kolega – niezależnie od tego czy to jest dobre czy złe – będą lubiani, przypodobają się innym. Bardzo często wygląda to tak, że młodzi ludzie nie zachowują się kulturalnie na lekcjach ani na przerwach – nie słuchają nauczycieli, biegają, popisują się przed innymi. Myślą, że postępując w ten sposób, będą lubiani. Może i tak będzie, ale tylko przez osoby podobne do nich. Natomiast uczniowie twardo stąpający po ziemi będą twierdzić, że takie zachowanie jest nieeleganckie i to oni będą mieli rację.

 

Myślę, że aby dobrze się zachowywać, trzeba chęci człowieka. Wszystko można zrobić, wystarczy tylko chcieć”.

 

/Karolina B. kl. II/

 

 

 

„Młodzież powinna brać z kogoś przykład. Rodzice powinni swe dzieci uczyć dobrych manier, używania słów „dzień dobry; do widzenia; proszę; dziękuję; przepraszam”.

 

Niestety, czasami w niektórych domach dzieci nie dobrych przykładów zachowani. Wtedy młodzi ludzie czują się odrzuceni, nierozumiani, nie maja z kim porozmawiać. Dlatego szukają zrozumienia u swych rówieśników i „popisują się” niekulturalnym zachowaniem .

 

Drodzy słuchacze! Chcę stwierdzić, ze część młodzieży nie umie się zachować, bierze przykład z nieodpowiednich wzorców. Jednak myślę, ze z czasem młodzi ludzie zrozumieją, ze nie była warto „się popisywać”, udawać kogoś, kim się nie jest”.

 

/Weronika K. kl. II/

 

 

 

„Dobrze wychowany młody człowiek nie używa wulgaryzmów, nie wypowiada się z pełnymi ustami, mówi spokojnie, nie krzyczy.

 

Strój do szkoły powinien być czysty, schludny, często prany. Natomiast kiedy idziemy do teatru lub na ważne święto w szkole, nasz ubiór powinien być elegancki.

 

Kulturalny, miły człowiek pomaga innym, podtrzymuje na duchu, troszczy się o innych, nigdy nie odmawia pomocy potrzebującym.

 

Nie zapominajmy o tych ważnych zasadach, ponieważ budują one naszą kulturę i przyszłość społeczeństwa. Dajmy o dobry przykład innym. Miejmy nadzieję, że kolejne pokolenia również będą dbać o swoją kulturę”.

 

/Karolina L. kl. I/

 

 

 

„Sposób, w jaki traktujemy innych ludzi, dużo mówi o naszej kulturze. Może to się przejawiać powiedzeniem dobrego sowa, udzielaniem pomocy, mówieniem „dzień dobry”.

 

Można powiedzieć, że jeśli ty nie szanujesz innych, to oni nie będą szanować ciebie”.

 

/Bożena G. kl. I/

 

 

„To, w jaki sposób traktujesz innych, mówi o tym, jakim jesteś człowiekiem. Będąc w towarzystwie zachowuj się grzecznie, nie używaj wulgarnych słów, nie mów z pełnymi ustami, na pytania odpowiadaj spokojnie. Dbaj o porządek na swoim biurku, w pokoju. Nie niszcz własnych rzeczy i przedmiotów, które nie należ do ciebie.

 

Nietrudno jest zachowywać się kulturalnie, wystarczy tylko odrobina chęci. Pamiętaj –„Jak cię widzą, tak cię piszą”.

 

/Weronika D. kl. I/

 

 

W ramach zadania numer 5 tj. zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy, wśród uczniów na temat savoir vivre.  Szkolny konkurs odbył się 21 października 2016. Realizacja tego zadania była poprzedzona cyklem lekcji wychowawczych o zasadach dobrego zachowania. Uczniowie  mieli okazję zaznajomić się z literaturą, dotyczącą tych zasad, która znajduje się w szkolnej bibliotece. Wychowawcy wytypowali  po  3 osoby z klasy.

 

Zadaniem uczniów było wypełnienie testu pisemnego (przygotowanego przez  pedagoga szkolnego  i bibliotekarza oddzielnie dla szkoły podstawowej /12/ zadań i gimnazjum /22 zadania/), dotyczącego znajomości zasad zachowania w różnych sytuacjach. Do konkursu przystąpiło 18 uczniów. Do kolejnego etapu zakwalifikowało się 5 uczniów.

 

Celem drugiego etapu było wykazanie się wiedzą teoretyczną odpowiadając na wylosowane zadania. Finaliści wykazali się dużą wiedzą. Nad przebiegiem konkursu czuwało jury: A. Zaucha, M. Solarz, A. Moździerz.

 

Podsumowaniem tego zadania był wybór szkolnego mistrza savoir – vivre szkoły podstawowej   i publicznego gimnazjum.

 

Mistrzem savoir – vivre szkoły podstawowej został  SZYMON RZOŃCA z klasy VI.

 

Mistrzem savoir – vivre publicznego gimnazjum została ANNA WÓJCIK z klasy III.

 

Laureaci otrzymali dyplom „Mistrz savoir vivre” przygotowany przez szkołę oraz nagrody książkowe. 

 

W ramach zadania numer 6 Pani pedagog w okresie od 18 marca 2016 do18 czerwcu 2016 brała udział       w  kursie organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie metodą e-learning, który ukończyła z wynikiem pozytywnym. To zadanie było obowiązkowe dla każdej szkoły przystępującej do konkursu.

 

W realizację projektu zaangażowali się wszyscy uczniowie, Pani Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele i pedagog szkolny.