KWIECIEŃ 2024 W NASZEJ SZKOLE

 „Pamięć jest spoiwem każdej ludzkiej wspólnoty. Pamięć narodowa jest spoiwem narodu.
Tak było, jest i tak będzie dopóki istnieć będzie ten szczególny rodzaj społeczności
mający oparcie w ojczyźnie i zanurzony we własnej kulturze, dzięki której odróżnia się od innych narodów”.

/Święty Jan Paweł II/

Szkoła Podstawowa im. o. Władysława Witkowskiego Redemptorysty w Karwodrzy

1. Godne uwagi:

 •  Kwiecień to miesiąc pamięci narodowej. Przeszłość historyczna narodu to losy wielu pokoleń, które stanowią istotę naszej wolności, to podstawa naszej tożsamości, dlatego tak ważna jest pamięć o minionych dziejach. Dlaczego nazwano go miesiącem Pamięci Narodowej? Co szczególnego wydarzyło się w kwietniu, że pamięcią sięgamy w przeszłość? Otóż przypomina nam o wojennej okupacji, tragedii polskich oficerów, jeńcach obozów sowieckich. Jest czasem szczególnym – pamięci o znaczących wydarzeniach w Historii Narodu Polskiego; przypomnieniem o oddaniu czci ofiarom i bohaterom, którzy zginęli za naszą wolność oraz niepodległość Polski.

Dziesiątego kwietnia 2010 roku miała miejsce katastrofa smoleńska, w której zginął Prezydent RP Lech Kaczyński wraz z 95 osobami udającymi się do Katynia. Tego dnia na Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu delegacja państwowa miała wziąć udział w upamiętnieniu 70. rocznicy popełnionej tam zbrodni. Wydarzenie to, obok zbrodni katyńskiej, stanowi symbol tragicznych kart polskiej historii. Uczestnicy tego lotu na zawsze pozostaną żywi w naszej pamięci.

Trzynastego kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Zbrodnia katyńska objęła ponad 19 tysięcy, przetrzymywanych na terytorium Związku Sowieckiego, polskich oficerów, wybitnych dowódców i strategów, policjantów, urzędników, uczonych, profesorów wyższych uczelni, artystów, lekarzy, nauczycieli, prawników. Stanowili elitę narodu, jego potencjał obronny, intelektualny i twórczy. Była to haniebna zbrodnia na polskiej inteligencji, która wyszła na jaw dopiero po kilkudziesięciu latach.

Pamiętajmy, że podtrzymywanie polskiej historii jest naszym obowiązkiem, tak wobec przeszłych, jak i przyszłych pokoleń.

 •   SK Caritas oraz SK Wolontariatu dziękuje za prowadzone akcje wielkopostne: zbiórkę żywności w ramach Wielkanocnego Dzieła Pomocy Ubogim, dobrowolne ofiary pieniężne na rzecz „Jałmużny Wielkopostnej 2024” oraz kartki i słodycze dla pensjonariuszy DPS w Karwodrzy. Dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły,  którzy  włączyli się do tych akcji i pamiętajmy, że dobro, które kierujemy do innych zawsze do nas wraca.
 •    22 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi – w roku 2024 przypada 54.  rocznica obchodów. Tegoroczne  hasło  przewodnie brzmi: „Planeta vs. Plastik”. Odpady plastikowe są jednym z największych problemów środowiskowych, z jakimi mamy do czynienia. Plastik nie ulega biodegradacji i gromadzi się w środowisku przez wiele lat. Skutki gromadzenia się plastiku są widoczne w oceanach, gdzie tworzą się ogromne wyspy śmieci, które zagrażają życiu morskim zwierzętom.

Aby zmniejszyć wpływ plastiku na środowisko, konieczne jest ograniczenie jego zużycia i promowanie recyklingu. Wprowadzenie alternatywnych materiałów opakowaniowych, takich jak papier i biodegradowalne tworzywa sztuczne, może pomóc w zmniejszeniu ilości odpadów plastikowych.

 •  23 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Dzień ten poświęcony jest promocji literatury
  i czytelnictwa, a także problematyki związanej z ochroną praw autorskich. Co roku staje się okazją do dyskusji na temat roli książki jako źródła wartości i wiedzy, a także skarbnicy dziedzictwa niematerialnego i różnorodności kulturowej oraz narzędzia dialogu. Dla większości z nas jest to święto promujące radość obcowania z książką i z czytania. Tegoroczne obchody  odbywać się będą pod hasłem „Języki rdzenne!”. Spośród prawie 7000 istniejących wciąż języków – z których wiele zanika – większość jest używana przez ludy tubylcze, reprezentujące znaczącą część różnorodności kulturowej świata. Z okazji tego dnia na całym świecie podejmowane są różne inicjatywy, które służą  promocji czytelnictwa oraz ochrony praw autorskich i własności intelektualnej. Miał rację Marek Tulliusz Cyceron, który twierdził, że: „Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca, uszlachetnia w chwilach pomyślności, daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach.”

2. Ważne terminy:

 • od 18  do 26 kwietnia przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Koła Wolontariatu będą  prowadzić  zbiórkę pieniędzy wśród uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły  oraz  rodziców dla Hospicjum Domowego w Tarnowie
  w ramach akcji „Pola Nadziei”.
 • 25  kwietnia /czwartek/ o godzinie 1700  odbędzie sięzebranie z rodzicami. Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców na spotkania z wychowawcami.
 • 1 maja – Święto Pracy oraz  20.  rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej
 • 2 maja –  Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Wywieśmy flagi, wyeksponujmy je,  podkreślając przez to swoją przynależność do Ojczyzny. Jest to też dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
 • 3 maja –  233. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja a także święto Matki Bożej Królowej Polski.
 • 1 i 3 maja (środa i piątek) to dni ustawowo wolne od nauki i pracy natomiast 2 maja /czwartek/ jest dodatkowo dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

2. W ramach przypomnienia:

– W obecnym roku szkolnym nauczyciele są do dyspozycji rodziców i uczniów wg harmonogramu dyżurów znajdujących się na stronie szkoły. Zachęcamy rodziców i uczniów do indywidualnych spotkań.

– Rada Rodziców przypomina o dobrowolnej składce – 40 zł od rodziny.

– Wszystkie wiadomości dotyczące życia naszej szkoły są na bieżąco aktualizowane i znajdują się na facebooku oraz na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Karwodrzy. Adres strony: spkarwodrza.pl

Dyrektor i Rada Pedagogiczna

Szkoły Podstawowej w Karwodrzy