Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia

Projekt ten od lat realizowany jest przez młodzież zrzeszoną w Szkolnym Kole Caritas i Szkolnym Kole Wolontariatu.

Wolontariat   pochodzi od łac. terminu volontarius  i można je przetłumaczyć na język polski jako „dobrowolny”. Każdy, kto chce zaangażować się w ten ruch, czyni to nie pod przymusem, ale z własnej woli. Obejmuje on wszelkie działania, które wykraczają poza relacje koleżeńsko-rodzinne i są nastawione na niesienie pomocy drugiemu człowiekowi.

Logo projektu Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia

Uczniowie  Szkoły Podstawowej im. Ojca Władysława Witkowskiego Redemptorysty w Karwodrzy od wielu lat realizują  przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II, apelującego, byśmy „dawali świadectwo miłosierdzia” i nieśli pomoc ludziom potrzebującym, biorąc udział w projekcie „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”. Głównym i nadrzędnym celem tego projektu jest przygotowanie  uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do niesienia pomocy potrzebującym. 

Projekt jest  kontynuacją, rozpoczętego w 2003 roku, wieloletniego działania wychowawczego zainicjowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego, mającego na celu rozbudzenie w dzieciach i w młodzieży zainteresowania postacią Małopolanina wszechczasów i jego nauką oraz zaszczepienia i utrwalenia wartości wychowawczych, które wynikają z nauczania i pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II.  

Nasz udział w małopolskim projekcie „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” przygotowujący uczniów do niesienia pomocy potrzebującym przyczynia się do pobudzania inicjatyw wychowawczych w szkole, promowania wśród młodzieży wartości uniwersalnych. Służy on również tworzeniu w szkole  podstaw trwałego wolontariatu. Projekt ten jest realizowany w naszej szkole tym bardziej, że nasz Patron Ojciec Władysław Witkowski również  inspiruje nas  do podejmowania różnorodnych form pomocy ludziom w potrzebie.  

Udział w projekcie ma też na celu budzenie w uczniach wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, zachęcanie do współpracy i integracji w czynieniu dobra. Uczy jak dobrze zagospodarować wolny czas, jak kształtować poprawną postawę chrześcijańską. Wolontariat daje szansę wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń, rozwinięcia zainteresowań, zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach oraz możliwość zaangażowania się w życie społeczne. 

W codziennej  pracy szkoły uczniowie podejmują szereg działań związanych z akcjami dobroczynnymi na rzecz potrzebujących z lokalnego środowiska, ale także na rzecz potrzebujących oddalonych od nich o setki i tysiące kilometrów. 

Pragniemy, aby nasza młodzież poprzez udział w projekcie, dojrzewając w świetle słów Świętego  Jana Pawła II, mając wyobraźnię miłosierdzia, potrafiła wyjść do drugiego człowieka  służąc mu i czynić dobro. 

Rok szkolny 2023/2024
W tym roku czternasty raz przystępujemy do realizacji projektu „MIEĆ WYOBRAŹNIĘ MIŁOSIERDZIA” /XVII edycja/. Nasz szkolny projekt zatytułowaliśmy:

„Każdy ma coś, co może dać innym”

Inspiracją tegorocznego hasła są słowa Barbary Bush – żony prezydenta USA Georga H. W. Busha. Pani Barbara miała otwarte serce dla ludzi, bardzo aktywnie angażowała się w działalność charytatywną i wspierała finansowo fundacje niosące pomoc rodzinom o niskich dochodach. Mawiała często: „Posiadanie wielkiego serca nie ma nic wspólnego z wartością twojego konta bankowego. Każdy ma coś, co może dać innym”.
W tym roku szkolnym podejmiemy następujące działania:

 1. Pomoc w nauce „Uczymy się razem”
 2. Kontakt z pensjonariuszami DPS w Karwodrzy
 3. „Pola Nadziei”
 4. „Świąteczne dzieło pomocy ubogim” i „Wielkanocne dzieło pomocy dla ubogich”
 5. Zbiórka w ramach „Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia” na fundusz stypendialny dla młodzieży uzdolnionej, a pochodzącej z rodzin mniej zamożnych.
 6. „Jałmużna Wielkopostna 2024”
 7. Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” znana z akcji pod nazwą „Szkoło Pomóż i Ty”, sprzedaż cegiełek Fundacji.
 8. „Jarmark z Aniołami 2023”
 9. Wolontariat na rzecz Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w Tuchowie.
 10. „Zakręć się dla Jasia” i „Zużyte baterie”
 11. „Chlebki miłosierdzia”

2022/2023

W tym roku trzynasty raz przystępujemy do realizacji projektu „MIEĆ WYOBRAŹNIĘ MIŁOSIERDZIA” /XVI edycja/.  
Nasz szkolny projekt zatytułowaliśmy: Nie jest trudno być dobrym, wystarczy tylko chcieć 

Inspiracją tegorocznego hasła są słowa Ojca Mariana Żelazka – misjonarza werbisty.  
Ojciec Marian Żelazek nazywany był „ojcem trędowatych”. Pochodził z Wielkopolski,  
z podpoznańskiego Palędzia. Był więźniem obozów koncentracyjnych w Dachau i Mauthausen-Gusen. Niósł pomoc biednym i trędowatym w Indiach, za co był nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla. Mottem jego życia stało się powiedzenie: „Nie trudno być dobrym, trzeba tylko chcieć!”. Od 2018 roku trwa jego proces beatyfikacyjny. Ojciec  Marian odznaczał się  głęboką i prostą wiarą w Pana Boga,  
z której czerpał siłę, aby służyć drugiemu człowiekowi. To nie była taka sucha,  książkowa wiara, ale taka, która go napędzała do pracy z ludźmi, opieki nad trędowatymi i wszystkich dzieł, których się podjął.  
Z jego zachowania przebijała niezwykła nadzieja, we wszystkim, co robił i mówił. On żył pełnym życiem, potrafił wykorzystać każdy dzień od świtu do nocy, nie marnował żadnej sekundy, aby zrobić coś dobrego. A wszystko, co robił, mówił i myślał, miało swe źródło  w wierze w Pana Boga. 

W tym roku szkolnym podjęliśmy następujące działania

1. Pomoc w nauce „Uczymy się razem”:  
 
2. Kontakt on-line z pensjonariuszami DPS w Karwodrzy; składanie życzeń, nagrania przedstawień szkolnych, przesłanie własnoręcznie wykonanych kartek świątecznych. Okazjonalnie: święta, Dzień chorego.  

3. Pola Nadziei: akcja jest odpowiedzią na apel Hospicjum Domowego w Tarnowie.  
 
4. „Świąteczne dzieło pomocy ubogim” i „Wielkanocne dzieło pomocy dla ubogich”: zbiórka środków żywnościowych, które przekazujemy do parafialnej Caritas, skąd trafiają do najuboższych rodzin z parafii  w formie  paczek żywnościowych.  

5. Zbiórka  w ramach Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia na fundusz stypendialny dla młodzieży uzdolnionej, a pochodzącej z rodzin mniej zamożnych. Kwestowanie młodzieży w III niedzielę październik podczas trwania XXII Dnia Papieskiego. 

6. ”Jałmużna Wielkopostna 2023”: rozdanie okolicznościowych skarbonek dla każdej klasy – luty – marzec  2023 r. Zbiórka pieniędzy przez 4 tygodnie. Uczniowie rezygnując z własnych przyjemności wrzucą do skarbonki pieniądze, które mieliby wydać w danym dniu. Pieniądze z jałmużny przekazane będą dzieciom  
i osobom  starszym i chorym. 

7.„Opatrunek na ratunek”–  Już po raz dziesiąty Fundacja Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio zbiera opatrunki i drobny sprzęt medyczny na rzecz osób cierpiących w Afryce. Potrzebne są bandaże, gazy, plastry, rękawiczki jednorazowe, a także środki odkażające, które w Afryce są deficytowym towarem  
i są bardzo trudno dostępne. Jeśli są, to niezwykle drogie oraz bardzo kiepskiej jakości.  
W związku z tym nikogo na te środki opatrunkowe nie stać. Zbiórka środków opatrunkowych w listopadzie  
i grudniu.  

8. Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” znana z akcji pod nazwą „Szkoło Pomóż i Ty”, sprzedaż cegiełek Fundacji. Pieniądze te wysyłane są na adres Fundacji w grudniu z przeznaczeniem dla jej chorych podopiecznych. W tym roku pragniemy  pomóc 9-letniej Patrycji Ryś  
w zakupie specjalistycznego sprzętu ortopedycznego: ortez i gorsetu, których koszt wynosi około  
20 000 zł. Sprzedaż cegiełek prowadzona będzie w październiku i listopadzie. 

9. „Jarmark z Aniołamiakcja odbędzie się w niedzielę 11 grudnia 2022 r. na dziedzińcu Bazyliki Mniejszej w Tuchowie. Młodzież działająca w Redemptorystowskim Stowarzyszeniu Przyjaciół Misji przebrana za Anioły wraz z klerykami WSD sprzedawać będzie ozdoby choinkowe robione własnoręcznie w okresie październik – listopad, /są to m.in. ciasteczka na choinkę, aniołki z masy solnej, wyroby szydełkowe i inne/. Zebrane środki przeznaczone będą na pomoc misjom do krajów, w których pracują Redemptoryści.  

10. Wolontariat na rzecz Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych  „Nadzieja”                  w Tuchowie. Zachęcanie Rodziców i pracowników szkoły do przekazania 1% na rzecz Fundacji. Akcja trwa w czasie rozliczeń z urzędem skarbowy. Zbiórka zabawek na fanty w czerwcu 2023 r. na zorganizowaną loterię podczas Wielkiego Odpustu w Tuchowie. 

11. „Zakręć się dla Jasia” i „Zużyte baterie” – akcje trwają cały rok i mają na celu oprócz pomocy potrzebującym, dbałość o środowisko /zaangażowanych 6 osób z Kółka Przyrodniczego/. 

Gromadzenie nakrętek  ma szczytny cel – pomoc choremu Jasiowi, który 3 razy w roku musi przejść bardzo kosztowną rehabilitację. Zaznaczamy, że Jaś jest synem naszego byłego ucznia, który zwrócił się do nas o pomoc. Ponadto zachęcamy rodziców do przekazywania 1% dla Jasia podczas rozliczeń z US oraz na Fundację „Się pomaga”. 

12.Akcja „Otulenie”, którą prowadzi Fundacja Profeto ze Stadnik. Zbliża się czas oczekiwania na Narodzenie Jezusa. Wszyscy będziemy iść za światłem gwiazdy betlejemskiej, żeby dojść do żłobka, gdzie oddamy pokłon otulonemu w pieluszki Jezusowi. Tak jak Maryja otuliła Jezusa, otulmy i my ciepłem tych, którzy tego potrzebują, nasze siostry, naszych braci żyjących na Ukrainie. Chcemy zebrać rzeczy, które pomogą przetrwać im zimę. Będziemy zbierać to, co daje ciepło. Może to być koc, śpiwór, ciepła kurtka, para rękawiczek czy ciepłe skarpety. Akcja trwa 2 listopada do 3 grudnia.  

13. „Chlebki miłosierdzia” – będą rozprowadzane przy kościele  przez młodzież naszej szkoły wraz  

z przedstawicielami Parafialnej Caritas w listopadzie. Ich nabycie ma niezwykle głęboki sens zarówno symboliczny, jak i praktyczny. Nabyty i spożywany przy rodzinnym stole „chlebek miłosierdzia” staje się znakiem łączności z potrzebującymi i daje możliwość nakarmienia głodnego dziecka. To dzięki naszej ofiarności – otrzymując bochenek chleba, uświadamiamy sobie równocześnie, że chleb znajdzie się także na stole głodnego. Zaangażowanych 8 osób. 

14. „Góra Grosza” – zbiórka monet o wartości od 1 grosza po 5 złotych. Wrzucając monetę na Górę Grosza, przekażemy środki niezbędne dzieciom do znalezienia bezpiecznego miejsca, pomocy w codziennej nauce, rozwijania pasji i talentów, rehabilitacji i usamodzielnienia się. Pomoc ta jest  kierowana w szczególności dla dzieci, które wychowują się poza własnym środowiskiem rodzinnym. Akcja w naszej szkole będzie trwać od listopada 2022 r. do końca lutego 2023 r.  

Głównym celem Projektu jest bezinteresowne niesienie pomocy bliźniemu,  promowanie dobra, oraz 

 uwrażliwienie młodzieży na potrzeby innych ludzi i przygotowanie do społecznego działania na rzecz potrzebujących a także budowanie żywego pomnika  Świętemu Janowi Pawłowi II poprzez utworzenie  
w szkole podstaw trwałego wolontariatu. 
Zachęcamy cała społeczność szkolną do włączenia się w powyższe działania bo „nie jest trudno być dobrym, wystarczy tylko chcieć”. 

Tytuły naszych szkolnych projektów: 

2009 rok „Podzielmy się chlebem i sercem” 

2010 rok „Słuchajmy,  jak biją serca naszych bliźnich” 

2012 rok  „Żyć miłością bliźniego” 

2013 rok „Czyń dobro mimo wszystko” 

2014/ 2015 rok Dobro się opłaca bo z powrotem wraca 

2015/2016 rok „By każdy był dobry jak chleb” 

2016/2017 rok „Ubodzy potrzebują twoich rąk, byś im służył. Potrzebują twojego serca, byś  ich kochał” 

2017/2018 rok  „W ludziach dobrych wiele serc bije” 

2018/2019 rok „Dopóki czas macie, dobro czyńcie” 

2019/2020 rok „Kawałek nieba jest w każdym pomocnym czynie” 

2020/2021 rok „Życzliwość trudno oddać, ponieważ zawsze wraca 

2021/2022 rok „Sercem służy się za darmo, bezinteresownie” 

2022/2023 rok Nie jest trudno być dobrym, wystarczy tylko chcieć

W  roku szkolnym 2021/2022 podejmiemy następujące działania

1. Pomoc w nauce „Uczymy się razem” – pomoc koleżeńska dla uczniów mających braki                             w wiadomościach z powodu choroby lub innych przyczyn  

2. Kontakt on-line z pensjonariuszami DPS w Karwodrzy; składanie życzeń, nagrania przedstawień szkolnych, przesłanie własnoręcznie wykonanych kartek świątecznych. Okazjonalnie: święta, Dzień chorego   

3. Pola Nadziei: akcja jest odpowiedzią na apel Hospicjum Domowego w Tarnowie, w którym przebywają osoby opuszczone i nieuleczalnie chore. 

4. „Polacy Rodakom” i „Wielkanocne dzieło pomocy dla ubogich”: zbiórka środków żywnościowych, które przekazujemy do parafialnej Caritas i do Rodaków na Ukrainie, skąd trafiają do najuboższych rodzin z parafii oraz Rodakom na wschodzie w formie  paczek żywnościowych 

5. Zbiórka  w ramach Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia na fundusz stypendialny dla młodzieży uzdolnionej, a pochodzącej z rodzin mniej zamożnych. Kwestowanie młodzieży z przedstawicieli parafialnej Caritas w II niedzielę października. Podczas trwania XXI Dnia Papieskiego. 

6. ”Jałmużna Wielkopostna 2022”: rozdanie okolicznościowych skarbonek dla każdej klasy – luty – marzec  2022 r. Pieniądze z jałmużny przekazane będą dzieciom i osobom  starszym i chorym. 

7.  Akcja „ Urodzinowa kartka dla Blanki”.  Karki  z uwielbianym przez Blankę motywem dinozaura na jej czwarte urodziny. Rodzina Blanki próbuje za wszelką cenę umilić jej czas między badaniami. Ciocia chrzestna dziewczynki poprosiła o dołączenie do akcji wysyłania jej kartek urodzinowych, o których Blanka tak bardzo marzy. 

8. Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty” znana z akcji pod nazwą „Szkoło Pomóż i Ty”, sprzedaż cegiełek Fundacji. W tym roku pragniemy  pomóc 10-letniemu Kacprowi Pawłowskiemu. Kiedy Kacper skończył roczek zdiagnozowano u niego dziecięce porażenie mózgowe. Pomimo swojej niepełnosprawności uśmiech towarzyszy mu każdego dnia. Aby Kacper mógł prawidłowo rozwijać się niezbędny jest sprzęt, który pomoże mu w komunikacji, nauce pisania, czytania i mówienia. Sprzedaż cegiełek prowadzona będzie w październiku i listopadzie. 

9. „Jarmark z Aniołami – akcja odbędzie się w niedzielę 12 grudnia 2022 r. na dziedzińcu Bazyliki Mniejszej w Tuchowie. Młodzież działająca w Redemptorystowskim Stowarzyszeniu Przyjaciół Misji przebrana za Anioły wraz ze studentami WSD sprzedawać będzie ozdoby choinkowe robione własnoręcznie w okresie październik – listopad, /są to m.in. ciasteczka na choinkę, aniołki z masy solnej, wyroby szydełkowe i inne/. Zebrane środki przeznaczone będą na pomoc misjom do krajów, w których pracują Redemptoryści.  

10. Wolontariat na rzecz Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych  „Nadzieja”   w Tuchowie. Zachęcanie Rodziców i pracowników szkoły do przekazania 1% na rzecz Fundacji. Akcja trwa w czasie rozliczeń z urzędem skarbowym /zaangażowane 4 osoby/. Zbiórka zabawek na fanty na zorganizowaną loterię podczas Wielkiego Odpustu w Tuchowie. 

11. „Zakręć się dla Jasia” i „Zużyte baterie” – akcje trwają cały rok i mają na celu oprócz pomocy potrzebującym, dbałość o środowisko /zaangażowanych 5 osób z Kółka Przyrodniczego/. 

Gromadzenie nakrętek  ma szczytny cel – pomoc choremu Jasiowi, który 3 razy w roku musi przejść bardzo kosztowną rehabilitację.  

12Pomoc dla uchodźców z  Afganistanu szukającym schronienia w Polsce i za granicą. 

Do udzielenia pomocy  włączyła się też nasza parafia. Wolontariusze z naszej szkoły zbierali fundusze do puszek po każdej mszy  świętej w niedzielę 5 września /zaangażowanych 6 uczniów/. 

13. Pomoc zwierzętom ze schroniska w Tarnowie: udział w akcji, którą podjęła  Młodzieżowa Rada Gminy w Tuchowie, a której członkami są nasi uczniowie. 

14. „STOP hejtowi” – Pandemia koronawirusa spowodowała, że większość czasu spędzamy w domu. Czujemy się poirytowani, coraz więcej spraw nas denerwuje, złościmy się (czasami bez powodu) i szukamy wytchnienia w rozmowie telefonicznej, w lekturze dobrej książki, w Internecie. W sieci znajdziemy informacje, rozrywkę, drugiego człowieka – wartości pozytywne – ale znajdziemy również coś, co generuje negatywne emocje: hejt. 

Chcemy  powstrzymać mowę nienawiści. Aby słowa nie raniły, aby nikt przez złe słowo nie płakał i nie chował się przerażony ich złą mocą. Chcemy zapraszać wszystkich do świata przyjaźni, tolerancji i szacunku. Do świata, w którym możemy mieć różne poglądy, zdania, jednocześnie potrafiąc wysłuchiwać swoich racji do końca. Stwórzmy więc świat ludzi różnych, ale szanujących siebie nawzajem. Niech słowa w naszych ustach będą zaproszeniem do rozmowy, debaty, dialogu. Nie mówimy, że od razu się uda, ale chociaż spróbujmy.   

15. „ Marzycielska Poczta”  to akcja, która polega na wysyłaniu tradycyjnych listów i kartek do chorych dzieci z całej Polski. Dzięki prostocie akcji oraz bezpośredniej pomocy chorym dzieciom podczas pisania listów czy tworzenia kartek serca uczniów mogą się otworzyć na trudną sytuację niejednokrotnie swoich rówieśników. Akcję pisania listów można rozpocząć z okazji różnych świąt. Aby wziąć w niej udział nie potrzeba żadnych zgłoszeń, pozwoleń czy rejestracji. Wystarczy po prostu wydrukować profil wybranego dziecka lub dzieci i na zajęciach szkolnych napisać listy czy stworzyć kartki. Tak zebrane przesyłki potem zapakować we wspólne koperty i wysłać bezpośrednio pod adresy pocztowe dzieci.  

16. „Chlebki miłosierdzia” – będą rozprowadzane przy kościele  przez młodzież naszej szkoły wraz z przedstawicielami Parafialnej Caritas. Ich nabycie ma niezwykle głęboki sens zarówno symboliczny, jak i praktyczny. Nabyty i spożywany przy rodzinnym stole „chlebek miłosierdzia” staje się znakiem łączności z potrzebującymi i daje możliwość nakarmienia głodnego dziecka. To dzięki naszej ofiarności – otrzymując bochenek chleba, uświadamiamy sobie równocześnie, że chleb znajdzie się także na stole głodnego.