Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski
w roku szkolnym 2021/2022

przewodniczący –

zastępca przewodniczącego –

sekretarz –

skarbnik –

Sekcja dekoracyjna:

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest