Samorząd Uczniowski

Przewodniczący – Agata Czapla

Z-ca przewodniczącego – Julia Gawron

Sekretarz/skarbnik – Anna Szeląg

Opiekun Samorządu Uczniowskiego – mgr Ewa Duda

 

2022/2023

Przewodniczący – Natalia Pyrek

Z-ca przewodniczącego – Oliwier Lachowicz

Sekretarz/skarbnik – Patrycja Rdzak

Opiekun Samorządu Uczniowskiego – mgr Grzegorz Skrzyniarz