Pedagog szkolny

Witam na stronie pedagoga szkolnego

„Młody człowiek jest wrażliwy na prawdę, sprawiedliwość, piękno, na inne wartości duchowe. Młody człowiek pragnie odnaleźć siebie samego, dlatego szuka, czasem burzliwie szuka prawdziwych wartości i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją

/Święty Jan Paweł II/

PEDAGOG SZKOLNY
 Szkoły Podstawowej im. O. W. Witkowskiego Redemptorysty  w Karwodrzy:                     mgr Anna Zaucha jest do dyspozycji uczniów, rodziców oraz nauczycieli w godzinach pracy:

wtorek –  od 9:00 do 14:00

czwartek – od 10:35 do 13:35

W sprawach nie cierpiących zwłoki jestem do Państwa dyspozycji po uprzednim umówieniu.

W każdej ważnej dla dziecka sprawie spotkam się z Rodzicami w dogodnym dla Państwa terminie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub poprzez e-dziennik.

Decydując się na rozmowę z pedagogiem szkolnym masz prawo oczekiwać całkowitej dyskrecji i życzliwej uwagi.

Wybiła już szkolna godzina.
Dzwonek! Rok szkolny się zaczyna.
Znów dni popłyną pracowite
Nad książką szkolną, nad zeszytem…
Życzę Wam wszystkim na początek
Roku szkolnego – samych szóstek i piątek

17 grudnia  w Polsce obchodzony jest Dzień bez Przeklinania

Ideą Dnia bez Przekleństw jest zwrócenie uwagi na czystość i piękno polskiej mowy, która nie potrzebuje wulgaryzmów, by trafnie i dosadnie wyrażać emocje. Bo właśnie w celu zredukowania napięcia ludzie przeklinają najczęściej. Co więcej, zespół naukowców z angielskiego Keele University odkrył, że przeklinanie – zwłaszcza spontaniczne, jako reakcja na bodziec – redukuje fizyczne odczuwanie bólu. Jednak pomimo iż przekleństwa istnieją tak długo jak sam język, są one powszechnie uważane za objaw braku kultury.

Co zrobić, aby nie przeklinać?

 • Lepiej się wyrażaj – cywilizowana rozmowa nie zawiera żadnych przekleństw czy wulgaryzmów. Język polski zawiera mnóstwo użytecznych i pięknych przymiotników, dzięki którym można wypełnić rozmowę.
 • Rozpoznaj problem – pierwszym krokiem, który należy zrobić to zrozumienie swojego problemu.
 • Zrozum dlaczego przeklinasz – odszukaj źródło swojej złości, problemu, a zrozumiesz dlaczego nie potrafisz wyrazić się w inny sposób.
 • Dlaczego chcesz przestać przeklinać?. Aby przestać przeklinać to musimy tego naprawdę chcieć. Jeśli nie jesteśmy do końca przekonani lub podejdziemy do sprawy z przymrużeniem oka to się nie uda. Przysięgnij sobie, że nie będziesz już przeklinać – łatwiej powiedzieć niż wykonać ponieważ wymaga to stałego wysiłku. Na początek możesz zaplanować jakiś określony okres czasu bez przeklinania np. jeden dzień lub weekend.
 • Weź na siebie odpowiedzialność za zmianę.
 • Poproś o pomoc nieprzeklinających znajomych, przyjaciół i członków rodziny. Powiedz im, że zdałeś sobie sprawę ze swojego problemu i chcesz się zmienić. Poproś, aby ci zwracali uwagę jeśli przypadkowo użyjesz wulgaryzmu itp.
 • Znajdź podobne słowa lub zwroty – pomyśl o mniej obraźliwych słowach, których możesz użyć zamiast przekleństw. Zrób sobie listę takich słów a następnie zacznij ich używać.
 • Nagroda – jeśli uda ci się nie przeklinać przez zaplanowany okres czasu (tydzień, miesiąc itp) kup sobie coś, na co w innym przypadku byś się nie zdecydował.
 • Wytrwałość – nie przestaniesz przeklinać przez jedną noc – jeśli przeklinanie jest nawykiem wówczas przychodzi naturalnie i bezwiednie. Nie poddawaj się jeśli przekleństwa ci się będą wymykać. Wytrwałości!

Pamiętajcie, że w Polsce ale i też w wielu miejscach na świecie używanie słów wulgarnych jest karane. Nie wolno w miejscach publicznych używać słów nieprzyzwoitych. Należy mówić poprawnie, kulturalnie. Każdy sam ponosi odpowiedzialność za słowa, których używa. Pamiętajcie drodzy, że nieprzyzwoite jest także pokazywanie znakami, symbolami przekleństw, szczególnie tych które mają na celu obrażanie drugiej osoby.Zważajmy na słowa, by przekleństwem nie stała się nasza mowa – radzi pedagog szkolny: Anna Zaucha

STOP PRZEMOCY
 NIE JESTEŚ SAM

Jeśli jesteś ofiarą przemocy przyjdź i skorzystaj z pomocy świadczonej na terenie Gminy Tuchów i Powiatu Tarnowskiego:

Policja 997

Straż pożarna 998

Ośrodek Pomocy Społecznej, Tuchów, ul. Jana Pawła II 4

tel. 14 652 54 89  i  14 651 01 69, e-mail: slowik.ops@op.pl

Punkt Wsparcia i Informacji dla Osób Dotkniętych Przemocą
w Rodzinie: godziny przyjęć: środa od 9:00 do 15:00 /konsultant prawny/ oraz w godzinach pracy Ośrodka od 7:30 do 15:30

Ośrodek  Psychoterapii, Tuchów, ul. Kolejowa 8, tel. 14 687 04 00

Komisariat Policji w Tuchowie, ul. Kopernika 4, tel. 478 312 380

Centrum Wsparcia Pokrzywdzonych Przestępstwem prowadzone przez Fundację Hetmana Jana Tarnowskiego

Dyżur osób pierwszego kontaktu w Tuchowie, ul. Jana Pawła II 4: poniedziałek: od 9:00 do 13:00, tel. 513 066 341

Komenda Miejska Policji w Tarnowie, ul. Traugutta 4

tel. 478 311 222

Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy, Tarnów, ul. Szarych Szeregów 1, tel. 14 655 36 36

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Tarnów, ul. Urszulańska 19 tel. 14 621 56 83

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 801 120 002

Formy wsparcia:

– rozmowa i diagnoza

– wsparcie psychologiczne

– informacja o możliwościach uzyskania pomocy

– pomoc w kontaktach z instytucjami

– poradnictwo socjalne

– pomoc prawna

– w razie potrzeby kierowanie do ośrodka wsparcia

Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2022/2023 wszystkim życzę wszystkim: Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom, aby nowy rok szkolny 2022/2023 był pełen sukcesów zarówno w zdobywaniu wiedzy, pracy zawodowej, jak i w życiu osobistym. Równocześnie zapraszam  do współpracy.

W nadchodzącym roku szkolnym niech towarzyszy Wam (i Nam) ten obrazek

i pamiętajcie, że:

” jeszcze tylko: wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i… Wakacje, znów będą wakacje” !!!

Pedagog: Anna Zaucha

Uprzejmie informujemy wszystkich Uczniów i Rodziców o możliwości uzyskania wsparcia w sytuacjach kryzysowych poprzez:

CAŁODOBOWY DARMOWY DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA

telefon zaufania

oraz poprzez SPECJALNY BEZPIECZNY CZAT INTERNETOWY

czat.brpd.gov.pl

Jest to miejsce dla wszystkich młodych ludzi, w którym mogą być wysłuchani i otrzymać pełne wsparcie specjalistów. Prowadzą oni rozmowy wspierające, ukierunkowujące  dzieci na radzenie sobie z trudnościami. Umożliwiają także włączanie się rodzin lub szkoły
w proces koniecznych zmian.

 Przy telefonie i czacie  dyżurują także specjaliści posługujący się  językiem ukraińskim
i rosyjskim- grafik ich dyżurów można znaleźć pod adresem: https://brpd.gov.pl/2022/08/31/uwaga-nowy-grafik-pomocypsychologicznej-i-prawnej-po-ukraińsku/

Z kolei w poniedziałki  w godzinach od 18:00 do 20:00 dyżuruje prawnik specjalizujący się w prawach uchodźców i cudzoziemców. Zachęcamy Rodziców i Uczniów do skorzystania  z możliwości uzyskania wsparcia
w trudnych sytuacjach

XII TYDZIEŃ WYCHOWANIA 11-17 września 2022 r.

Hasłem tegorocznego, XII Tygodnia Wychowania, są słowa z Ewangelii św. Jana: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem”. Towarzyszyć nam będzie postać św. Józefa Bilczewskiego, arcybiskupa Lwowa, wspaniałego duszpasterza, wielkiego patrioty i wychowawcy zatroskanego o dobro dzieci i młodzieży, którego setną rocznicę śmierci będziemy przeżywać 20 marca 2023 roku.

W swoim nauczaniu i listach pasterskich poświęconych wychowaniu i katechezie dał wyraz temu, jak bliska jest mu problematyka wychowawcza. Wielką troską otaczał nauczycieli i katechetów. Jego pasterzowanie przypadło na okres międzywojenny. Uważał, że kluczem do odnalezienia się w nowej dla naszej Ojczyzny sytuacji jest wychowanie dzieci i młodzieży.

Zachęcamy do skorzystania z przygotowanych materiałów dostępnych w Internecie. Na każdy dzień Tygodnia Wychowania zostały opracowane rozważania. Wychowawcom – Rodzicom, Nauczycielom, Katechetom dedykujemy konferencję pt. „Spojrzał na niego z miłością. Jak być wychowawcą na wzór Chrystusa?”, w której można znaleźć inspirację do poradzenia sobie z sytuacjami, w których wychowawcy grozi zniechęcenie i utrata motywacji do dalszej pracy.

Pedagog: Anna Zaucha


Pedagog szkolny (wg „Encyklopedii pedagogicznej”) to osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli.
Jednak głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń.
 Pedagog szkolny  to ktoś kto wysłucha, zrozumie, doradzi, podpowie ,
                   nie krzyczy, nie ocenia, nie krytykuje, nie wyśmiewa, udzieli pomocy i wsparcia.

Drodzy Uczniowie!

Macie problemy i nie wiecie jak je rozwiązać?  Coś Was niepokoi? 

Czujecie, że nikt Was nie rozumie, jesteście samotni?

Nie potraficie porozumieć się z innymi?

Chcecie podzielić się swoją radością lub sukcesem?

Chcielibyście pomagać innym a nie wiecie w jaki sposób?

A może chcecie z kimś porozmawiać?

Macie ciekawe pomysły, którymi chcecie się podzielić?

 Chcecie poradzić się wybierając przyszły zawód lub szkołę ponadpodstawową?

Przyjdźcie także z każdą sprawą, z którą sami nie potraficie sobie poradzić!!!

Możecie także do mnie napisać (nawet anonimowo). Jeżeli podacie swój adres wówczas odpiszę bezpośrednio do Ciebie. Nie mogę zapewnić, że znam odpowiedź na każde pytanie, ale może czasami wystarczy tylko wskazać kierunek poszukiwań?

Drodzy Rodzice zwróćcie się do mnie gdy:

        niepokoi Was  zachowanie dziecka,

        chcecie porozmawiać o dziecku,

        chcecie poprawić relacje z dzieckiem,

        potrzebujecie wsparcia w procesie wychowania,

        zauważycie u dziecka problemy w uczeniu się,

        znajdujecie się w trudnej sytuacji materialnej,

        macie pytania i nie wiecie do kogo zwrócić się o pomoc.

 Na terenie szkoły Uczniowie i Rodzice o pomoc mogą się zwrócić także do: Pani Dyrektor, nauczyciela, wychowawcy i każdego pracownika szkoły.

Nauczyciele mogą skorzystać z konsultacji w związku z problemami swoich uczniów (szkolnymi lub rodzinnymi).

Zapraszam. Postaram się pomóc: Zaucha AnnaZadania, które w myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy  psychologiczno – pedagogicznej zostały przypisane szkolnemu pedagogowi:

§ 24. Do zadań pedagoga i psychologa w szkole  należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu  szkoły;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w  szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu  szkoły ;

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje z następującymi placówkami:

1.     Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnowie filia  w Tuchowie.     

2.     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie.      

3.     Komisariat Policji w Tuchowie.

4.     Zespół Opieki Zdrowotnej w Tuchowie.

5.     Sąd Rodzinny w Tarnowie.

6.     Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura Zamiejscowa w Tarnowie.

7.     Dom Pogodnej Jesieni w Tuchowie.

8.     Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy.

23 LUTEGO OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ WALKI Z DEPRESJĄ 

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją został ustanowiony przez Ministra Zdrowia w 2001. Od 2002 roku Stowarzyszenie Aktywnie Przeciwko Depresji organizuje z tej okazji różnego rodzaju inicjatywy. 

Celem tego dnia jest upowszechnienie wiedzy na temat depresji i zachęcenie chorych do leczenia. 

Depresja to bardzo podstępna i wyniszczająca choroba związana z zaburzeniami nastroju. Mimo tego, że występuje bardzo często, wciąż jest stygmatyzowana, a osoby na nią cierpiące wstydzą się szukać pomocy. Depresja jest uleczalna, choć może nawracać. 

To choroba, która nie zna płci, wieku, rasy, pochodzenia. Na depresję chorują kobiety, mężczyźni, osoby starsze, kobiety po porodzie, dzieci i młodzież. W przypadku dzieci i młodzieży depresja ma niestereotypowy przebieg. Zachorowania w tej grupie wiekowej rosną lawinowo. 

10 CHARAKTERYSTYCZNYCH OBJAWÓW DEPRESJI: 

 1. smutek, przygnębienie, niemożność odczuwania radości („nic nie cieszy”) 
 1. zmniejszenie zainteresowań (np. niechęć zajmowania się swoim hobby) 
 1. zmniejszenie aktywności, apatia, spowolnienie, niechęć do działania 
 1. problemy ze snem (bezsenność lub nadmierna senność) 
 1. zmniejszenie apetytu, spadek wagi ciała (rzadziej zwiększenie apetytu i przyrost masy ciała), suchość w ustach 
 1. uczucie ciągłego zmęczenia, brak energii 
 1. lęk, uczucie wewnętrznego napięcia, „niepokój w środku” 
 1. trudności w koncentracji i zapamiętywaniu, wrażenie niesprawności intelektualnej 
 1. poczucie beznadziejności, niska samoocena, 
 1. dolegliwości bólowe (bóle głowy, brzucha, bóle w klatce piersiowej, nerwobóle). 

Depresję leczy się farmakologicznie lekami przeciwdepresyjnymi i psychoterapią. Czas leczenia dla każdego jest indywidualny. To nie wstyd zwrócić się o pomoc do lekarza. Szacuje się, że w Polsce ok. 8 mln ludzi cierpi na depresję lub stany depresyjne z czego tylko 1,5 mln jest zdiagnozowanych i leczonych. 

NA DEPRESJĘ NIE POMOGĄ DOBRE RADY! 

Powodują one jedynie zwiększenie poczucia winy, zmniejszenie samooceny, wycofanie, osamotnienie (pogorszenie stanu zdrowia psychicznego i fizycznego. 

ZAMIAST UDZIELAĆ DOBRYCH RAD WSPIERAJ EMOCJONALNIE, ROZMAWIAJ, INTERESUJ SIĘ, ZAPYTAJ CO SIĘ DZIEJE? JAK MOŻESZ POMÓC? 

Gdy zauważysz coś niepokojącego namów na wizytę u lekarza. 

Choć zdrowej osobie wydaje się, że może pomóc, pewne stwierdzenia mogą zrobić więcej szkody niż pożytku.                    W stosunku do osoby z depresją unikaj zdań typu: 

 • „Weź się w garść!” 
 • „Inni mają gorzej!” 
 • „Nie przesadzaj!” 
 • „Wyjdź do ludzi!” 
 • „Znajdź sobie zajęcie!” 
 • „Nie rób mi tego!” 
 • „Uśmiechnij się!” 
 • „Życie nie jest bajką!” 

Centrum Zdrowia Tuchów uruchomiło Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży mieszczące się w Tuchowie przy ulicy Tarnowskiej 34 /tam gdzie stomatologia/.

Prócz zdiagnozowania problemu, specjaliści zajmują się szukaniem rozwiązań, pomocą oraz współpracą z opiekunami, szkołą czy specjalistycznymi placówkami. Dlatego specjaliści zapraszają do współpracy poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki pomocy społecznej i ośrodki interwencji kryzysowych, a także domy dziecka, szkoły, przedszkola i żłobki oraz wszystkich zainteresowanych problemami dzieci i młodzieży

. Z ośrodkiem można się kontaktować telefonując pod numer 14 68 70 400 lub pisząc na adres: psycholog@czt.com.pl

Ponadto fachowej pomocy  psychologiczno-pedagogicznej udziela

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tuchowie

ul. Wróblewskiego 1 /obok Delikatesów/  tel. 14 652 64 84

Na dzisiejsze, trudne czasy dedykuję wiersz Krzysztof Cezarego Buszmana 

TAKIM BYĆ

Dobrze by takim było być
Szczęśliwym, lecz nie ogłupiałym
I prostym, ale nie prostakiem
I mądrym, nie zarozumiałym.


Wymagającym, nie tyranem
I kochającym, nie kochliwym
Dostojnym być, lecz nie wyniosłym
I dobrym, a nie pobłażliwym.


Co dnia wierzę, że – uda się.


Odważnym, a nie hardym być
Stanowczym, ale nie upartym
I ufnym być, lecz nie naiwnym
Nie złotym, ale czegoś wartym.


Służebnym być, lecz nie służalczym
Troskliwym, ale nie nachalnym
Człowiekiem ludzkim nade wszystko
Choć niekoniecznie idealnym.

Żyjemy w epoce łatwego dostępu do wiedzy i informacji. To czy potrafimy skutecznie przyswajać wiedzę, rozumieć, organizować i wykorzystywać ją w praktyce, często ma bezpośrednie przełożenie na wyniki jakie osiągamy w szkole. Umiejętność skutecznego uczenia się jest jedną z najważniejszych kompetencji XXI wieku.

Rozległa wiedza i większe umiejętności stwarzają więcej możliwości wyborów życiowych, a przede wszystkim wyboru atrakcyjnej pracy. Świat zmienia się w szybkim tempie i chcąc za nim nadążyć trzeba się uczyć skutecznie i szybko. Nauka właściwie zorganizowana może być źródłem przyjemności i satysfakcji. Ucząc się poznajemy siebie i swoje możliwości. Uczniowie po zdalnym nauczaniu mają problemy z uczeniem się i gospodarowaniem czasem przeznaczonym na naukę jak i czasem wolnym.

Dlatego 31 kwietnia uczniowie klas: IV- VI uczestniczyli w aktywizujących warsztatach na temat: „Techniki aktywnej nauki – wiem jak się uczyć”. Zajęcia przeprowadził pedagog z Polskiego Centrum Profilaktyki z Krakowa.

W prelekcji Pan podał szereg technik skutecznego uczenia się oraz uświadomił uczniom jak uczyć się nowocześnie i efektywnie. Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość zadawania pytań oraz dyskusji na interesujące ich tematy. Warsztaty były poparte prezentacjami i filmikami.

Spotkanie warsztatowe odbyło się dzięki funduszom pozyskanym z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuchowie.

Dziękujemy za wsparcie.

Na zakończenie zajęć poddany został pod rozwagę wiersz pt.: Cztery osoby

Były sobie cztery osoby: Każdy, Ktoś, Ktokolwiek i Nikt.

Trzeba było wykonać bardzo ważną pracę i Każdy został o to poproszony.

Każdy był pewien, że Ktoś to zrobi. Ktokolwiek mógł to zrobić, ale Nikt tego nie zrobił.

Ktoś zezłościł się z tego powodu, ponieważ było to powinnością Każdego.

Każdy myślał, że Ktokolwiek mógł to zrobić, ale żadnemu z nich nie przyszło do głowy, że Nikt tego nie zrobił.

Skończyło się na tym, że Każdy obwiniał Kogoś za to, że Nikt nie zrobił tego, co mógł zrobić Ktokolwiek.

Pozdrawiam: Anna Zaucha – pedagog