Pedagog szkolny

Witam na stronie pedagoga szkolnego

„Młody człowiek jest wrażliwy na prawdę, sprawiedliwość, piękno, na inne wartości duchowe. Młody człowiek pragnie odnaleźć siebie samego, dlatego szuka, czasem burzliwie szuka prawdziwych wartości i ceni tych ludzi, którzy ich nauczają i według nich żyją

/Święty Jan Paweł II/

PEDAGOG SZKOLNY
 Szkoły Podstawowej im. O. W. Witkowskiego Redemptorysty  w Karwodrzy:                     mgr Anna Zaucha jest do dyspozycji uczniów, rodziców oraz nauczycieli w godzinach pracy:

Wtorek: 1110 do 1310

Czwartek: 1010 do 1310                                                                                                      

W sprawach nie cierpiących zwłoki jestem do Państwa dyspozycji po uprzednim umówieniu.

W każdej ważnej dla dziecka sprawie spotkam się z Rodzicami w dogodnym dla Państwa terminie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub poprzez e-dziennik.

Decydując się na rozmowę z pedagogiem szkolnym masz prawo oczekiwać całkowitej dyskrecji i życzliwej uwagi.

Wybiła już szkolna godzina.
Dzwonek! Rok szkolny się zaczyna.
Znów dni popłyną pracowite
Nad książką szkolną, nad zeszytem…
Życzę Wam wszystkim na początek
Roku szkolnego – samych szóstek i piątek

Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2022/2023 wszystkim życzę wszystkim: Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom, aby nowy rok szkolny 2022/2023 był pełen sukcesów zarówno w zdobywaniu wiedzy, pracy zawodowej, jak i w życiu osobistym. Równocześnie zapraszam  do współpracy.

W nadchodzącym roku szkolnym niech towarzyszy Wam (i Nam) ten obrazek

i pamiętajcie, że:

” jeszcze tylko: wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec i… Wakacje, znów będą wakacje” !!!

Pedagog: Anna Zaucha

XII TYDZIEŃ WYCHOWANIA 11-17 września 2022 r.

Hasłem tegorocznego, XII Tygodnia Wychowania, są słowa z Ewangelii św. Jana: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem”. Towarzyszyć nam będzie postać św. Józefa Bilczewskiego, arcybiskupa Lwowa, wspaniałego duszpasterza, wielkiego patrioty i wychowawcy zatroskanego o dobro dzieci i młodzieży, którego setną rocznicę śmierci będziemy przeżywać 20 marca 2023 roku.

W swoim nauczaniu i listach pasterskich poświęconych wychowaniu i katechezie dał wyraz temu, jak bliska jest mu problematyka wychowawcza. Wielką troską otaczał nauczycieli i katechetów. Jego pasterzowanie przypadło na okres międzywojenny. Uważał, że kluczem do odnalezienia się w nowej dla naszej Ojczyzny sytuacji jest wychowanie dzieci i młodzieży.

Zachęcamy do skorzystania z przygotowanych materiałów dostępnych w Internecie. Na każdy dzień Tygodnia Wychowania zostały opracowane rozważania. Wychowawcom – Rodzicom, Nauczycielom, Katechetom dedykujemy konferencję pt. „Spojrzał na niego z miłością. Jak być wychowawcą na wzór Chrystusa?”, w której można znaleźć inspirację do poradzenia sobie z sytuacjami, w których wychowawcy grozi zniechęcenie i utrata motywacji do dalszej pracy.

Pedagog: Anna Zaucha


Pedagog szkolny (wg „Encyklopedii pedagogicznej”) to osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli.
Jednak głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń.
 Pedagog szkolny  to ktoś kto wysłucha, zrozumie, doradzi, podpowie ,
                   nie krzyczy, nie ocenia, nie krytykuje, nie wyśmiewa, udzieli pomocy i wsparcia.

Drodzy Uczniowie!

Macie problemy i nie wiecie jak je rozwiązać?  Coś Was niepokoi? 

Czujecie, że nikt Was nie rozumie, jesteście samotni?

Nie potraficie porozumieć się z innymi?

Chcecie podzielić się swoją radością lub sukcesem?

Chcielibyście pomagać innym a nie wiecie w jaki sposób?

A może chcecie z kimś porozmawiać?

Macie ciekawe pomysły, którymi chcecie się podzielić?

 Chcecie poradzić się wybierając przyszły zawód lub szkołę ponadpodstawową?

Przyjdźcie także z każdą sprawą, z którą sami nie potraficie sobie poradzić!!!

Możecie także do mnie napisać (nawet anonimowo). Jeżeli podacie swój adres wówczas odpiszę bezpośrednio do Ciebie. Nie mogę zapewnić, że znam odpowiedź na każde pytanie, ale może czasami wystarczy tylko wskazać kierunek poszukiwań?

Drodzy Rodzice zwróćcie się do mnie gdy:

        niepokoi Was  zachowanie dziecka,

        chcecie porozmawiać o dziecku,

        chcecie poprawić relacje z dzieckiem,

        potrzebujecie wsparcia w procesie wychowania,

        zauważycie u dziecka problemy w uczeniu się,

        znajdujecie się w trudnej sytuacji materialnej,

        macie pytania i nie wiecie do kogo zwrócić się o pomoc.

 Na terenie szkoły Uczniowie i Rodzice o pomoc mogą się zwrócić także do: Pani Dyrektor, nauczyciela, wychowawcy i każdego pracownika szkoły.

Nauczyciele mogą skorzystać z konsultacji w związku z problemami swoich uczniów (szkolnymi lub rodzinnymi).

Zapraszam. Postaram się pomóc: Zaucha AnnaZadania, które w myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy  psychologiczno – pedagogicznej zostały przypisane szkolnemu pedagogowi:

§ 24. Do zadań pedagoga i psychologa w szkole  należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu  szkoły;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w  szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu  szkoły ;

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje z następującymi placówkami:

1.     Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną w Tarnowie filia  w Tuchowie.     

2.     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie.      

3.     Komisariat Policji w Tuchowie.

4.     Zespół Opieki Zdrowotnej w Tuchowie.

5.     Sąd Rodzinny w Tarnowie.

6.     Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura Zamiejscowa w Tarnowie.

7.     Dom Pogodnej Jesieni w Tuchowie.

8.     Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy.

23 LUTEGO OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ WALKI Z DEPRESJĄ 

Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją został ustanowiony przez Ministra Zdrowia w 2001. Od 2002 roku Stowarzyszenie Aktywnie Przeciwko Depresji organizuje z tej okazji różnego rodzaju inicjatywy. 

Celem tego dnia jest upowszechnienie wiedzy na temat depresji i zachęcenie chorych do leczenia. 

Depresja to bardzo podstępna i wyniszczająca choroba związana z zaburzeniami nastroju. Mimo tego, że występuje bardzo często, wciąż jest stygmatyzowana, a osoby na nią cierpiące wstydzą się szukać pomocy. Depresja jest uleczalna, choć może nawracać. 

To choroba, która nie zna płci, wieku, rasy, pochodzenia. Na depresję chorują kobiety, mężczyźni, osoby starsze, kobiety po porodzie, dzieci i młodzież. W przypadku dzieci i młodzieży depresja ma niestereotypowy przebieg. Zachorowania w tej grupie wiekowej rosną lawinowo. 

10 CHARAKTERYSTYCZNYCH OBJAWÓW DEPRESJI: 

 1. smutek, przygnębienie, niemożność odczuwania radości („nic nie cieszy”) 
 1. zmniejszenie zainteresowań (np. niechęć zajmowania się swoim hobby) 
 1. zmniejszenie aktywności, apatia, spowolnienie, niechęć do działania 
 1. problemy ze snem (bezsenność lub nadmierna senność) 
 1. zmniejszenie apetytu, spadek wagi ciała (rzadziej zwiększenie apetytu i przyrost masy ciała), suchość w ustach 
 1. uczucie ciągłego zmęczenia, brak energii 
 1. lęk, uczucie wewnętrznego napięcia, „niepokój w środku” 
 1. trudności w koncentracji i zapamiętywaniu, wrażenie niesprawności intelektualnej 
 1. poczucie beznadziejności, niska samoocena, 
 1. dolegliwości bólowe (bóle głowy, brzucha, bóle w klatce piersiowej, nerwobóle). 

Depresję leczy się farmakologicznie lekami przeciwdepresyjnymi i psychoterapią. Czas leczenia dla każdego jest indywidualny. To nie wstyd zwrócić się o pomoc do lekarza. Szacuje się, że w Polsce ok. 8 mln ludzi cierpi na depresję lub stany depresyjne z czego tylko 1,5 mln jest zdiagnozowanych i leczonych. 

NA DEPRESJĘ NIE POMOGĄ DOBRE RADY! 

Powodują one jedynie zwiększenie poczucia winy, zmniejszenie samooceny, wycofanie, osamotnienie (pogorszenie stanu zdrowia psychicznego i fizycznego. 

ZAMIAST UDZIELAĆ DOBRYCH RAD WSPIERAJ EMOCJONALNIE, ROZMAWIAJ, INTERESUJ SIĘ, ZAPYTAJ CO SIĘ DZIEJE? JAK MOŻESZ POMÓC? 

Gdy zauważysz coś niepokojącego namów na wizytę u lekarza. 

Choć zdrowej osobie wydaje się, że może pomóc, pewne stwierdzenia mogą zrobić więcej szkody niż pożytku.                    W stosunku do osoby z depresją unikaj zdań typu: 

 • „Weź się w garść!” 
 • „Inni mają gorzej!” 
 • „Nie przesadzaj!” 
 • „Wyjdź do ludzi!” 
 • „Znajdź sobie zajęcie!” 
 • „Nie rób mi tego!” 
 • „Uśmiechnij się!” 
 • „Życie nie jest bajką!” 

Centrum Zdrowia Tuchów uruchomiło Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży mieszczące się w Tuchowie przy ulicy Tarnowskiej 34 /tam gdzie stomatologia/.

Prócz zdiagnozowania problemu, specjaliści zajmują się szukaniem rozwiązań, pomocą oraz współpracą z opiekunami, szkołą czy specjalistycznymi placówkami. Dlatego specjaliści zapraszają do współpracy poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki pomocy społecznej i ośrodki interwencji kryzysowych, a także domy dziecka, szkoły, przedszkola i żłobki oraz wszystkich zainteresowanych problemami dzieci i młodzieży

. Z ośrodkiem można się kontaktować telefonując pod numer 14 68 70 400 lub pisząc na adres: psycholog@czt.com.pl

Ponadto fachowej pomocy  psychologiczno-pedagogicznej udziela

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tuchowie

ul. Wróblewskiego 1 /obok Delikatesów/  tel. 14 652 64 84

Na dzisiejsze, trudne czasy dedykuję wiersz Krzysztof Cezarego Buszmana 

TAKIM BYĆ

Dobrze by takim było być
Szczęśliwym, lecz nie ogłupiałym
I prostym, ale nie prostakiem
I mądrym, nie zarozumiałym.


Wymagającym, nie tyranem
I kochającym, nie kochliwym
Dostojnym być, lecz nie wyniosłym
I dobrym, a nie pobłażliwym.


Co dnia wierzę, że – uda się.


Odważnym, a nie hardym być
Stanowczym, ale nie upartym
I ufnym być, lecz nie naiwnym
Nie złotym, ale czegoś wartym.


Służebnym być, lecz nie służalczym
Troskliwym, ale nie nachalnym
Człowiekiem ludzkim nade wszystko
Choć niekoniecznie idealnym.

Żyjemy w epoce łatwego dostępu do wiedzy i informacji. To czy potrafimy skutecznie przyswajać wiedzę, rozumieć, organizować i wykorzystywać ją w praktyce, często ma bezpośrednie przełożenie na wyniki jakie osiągamy w szkole. Umiejętność skutecznego uczenia się jest jedną z najważniejszych kompetencji XXI wieku.

Rozległa wiedza i większe umiejętności stwarzają więcej możliwości wyborów życiowych, a przede wszystkim wyboru atrakcyjnej pracy. Świat zmienia się w szybkim tempie i chcąc za nim nadążyć trzeba się uczyć skutecznie i szybko. Nauka właściwie zorganizowana może być źródłem przyjemności i satysfakcji. Ucząc się poznajemy siebie i swoje możliwości. Uczniowie po zdalnym nauczaniu mają problemy z uczeniem się i gospodarowaniem czasem przeznaczonym na naukę jak i czasem wolnym.

Dlatego 31 kwietnia uczniowie klas: IV- VI uczestniczyli w aktywizujących warsztatach na temat: „Techniki aktywnej nauki – wiem jak się uczyć”. Zajęcia przeprowadził pedagog z Polskiego Centrum Profilaktyki z Krakowa.

W prelekcji Pan podał szereg technik skutecznego uczenia się oraz uświadomił uczniom jak uczyć się nowocześnie i efektywnie. Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość zadawania pytań oraz dyskusji na interesujące ich tematy. Warsztaty były poparte prezentacjami i filmikami.

Spotkanie warsztatowe odbyło się dzięki funduszom pozyskanym z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuchowie.

Dziękujemy za wsparcie.

Na zakończenie zajęć poddany został pod rozwagę wiersz pt.: Cztery osoby

Były sobie cztery osoby: Każdy, Ktoś, Ktokolwiek i Nikt.

Trzeba było wykonać bardzo ważną pracę i Każdy został o to poproszony.

Każdy był pewien, że Ktoś to zrobi. Ktokolwiek mógł to zrobić, ale Nikt tego nie zrobił.

Ktoś zezłościł się z tego powodu, ponieważ było to powinnością Każdego.

Każdy myślał, że Ktokolwiek mógł to zrobić, ale żadnemu z nich nie przyszło do głowy, że Nikt tego nie zrobił.

Skończyło się na tym, że Każdy obwiniał Kogoś za to, że Nikt nie zrobił tego, co mógł zrobić Ktokolwiek.

Pozdrawiam: Anna Zaucha – pedagog