Listopad 2018 w naszej szkole

1. Godne uwagi:
– 11 listopada 2018 r. przypada 100. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Dla nas Polaków jest to dzień świąteczny i uroczysty. Pamiętajmy o wywieszeniu flagi państwowej w naszych domach. Niech będzie to wyraz patriotycznej solidarności narodowej. Nie zapomnijmy także o tych, którzy zginęli, walcząc za Polskę. W naszej okolicy uroczystości upamiętniające Poległych za Ojczyznę odbyły się na Cmentarzu Legionistów Polskich w Łowczówku, w niedzielę 04 listopada 2018 r., gdzie miał miejsce już XX Zlot Niepodległościowy „Łowczówek 2018″ pod patronatem i z udziałem Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Podczas tej uroczystości naszą szkołę reprezentował Poczet Sztandarowy.

– Dla uczczenia 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę od 4 do 11 listopada obchodzony będzie Tuchowski Tydzień Niepodległości, którego program zamieszczony jest m. in. w 10 numerze Kuriera Tuchowskiego oraz na stronie internetowej Tuchowa.

– W naszej szkole uczcimy 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę 8 i 9 listopada, podsumowując działania projektu edukacyjnego „Narodziny Niepodległej Polski”.
8 listopada /czwartek/ w programie przewidziano: recytację wierszy, dramę, śpiewanie patriotycznych pieśni, konkursy. Prosimy w tym dniu o zaakcentowanie tych wydarzeń biało-czerwonymi elementami stroju.
9 listopada /piątek/ włączymy się do akcji zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy MEN pod nazwą „Rekord dla Niepodległej”. O symbolicznej godzinie 11.11 wspólne zaśpiewamy cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”. W tym dniu wszystkich obowiązuje strój galowy.
W związku z tym świętem oraz Dniem Zmarłych 26 października uczniowie naszej szkoły uporządkowali cmentarz wojskowy z I wojny światowej w Zabłędzy, którym opiekuje się nasza szkoła.

– Andrzejki to ważny dzień dla panien. Znany jest też nieco zapomniany męski odpowiednik andrzejek – katarzynki – święto kawalerów. Te obyczaje to przede wszystkim czas wróżb matrymonialnych. W Polsce pierwsze wzmianki o andrzejkach pochodzą z XVI wieku, a dokładniej z 1557 roku za sprawą Marcina Bielskiego. Najbardziej popularne było lanie wosku, cyny lub ołowiu. Andrzejki były obchodzone prawie we wszystkich regionach Polski, ale także poza granicami naszego kraju. Obecnie andrzejki i katarzynki to przede wszystkim doskonała okazja do spotkań w gronie przyjaciół i wspólnej zabawy.

– Zakończyliśmy akcje charytatywne: „Przybory szkolne dla uczniów z Ukrainy” i zbiórka funduszy na stypendia dla uzdolnionej młodzieży w ramach Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Wszystkim, którzy włączyli się w te akcje, serdecznie dziękujemy.

– Chętnych wolontariuszy zapraszamy do pracy w DPS w Karwodrzy, DPJ w Tuchowie i we Wspólnocie Nadzieja w Tuchowie.

– Informujemy, że na wrześniowym zebraniu z rodzicami została wybrana nowa Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Karwodrzy.
2. Ważne terminy
• 9 listopada /piątek/ 2018 r. uczniowie klas: IV i V SP wyjadą na wycieczkę do Zalipia.
• 22 listopada /czwartek/ 2018 r. o godz. 17 00 odbędą się spotkania Rodziców z wychowawcami klas.
• 29 listopada /czwartek/ 2018 r. od godz. 1700 do 2000 w szkole planowana jest zabawa andrzejkowa oraz wieczór wróżb. Przyjazd i odjazd uczniów we własnym zakresie.
3. W ramach przypomnienia:
– Zgodnie z przyjętym Szkolnym Systemem Wspierania Rodziców w każdą pierwszą środę miesiąca od godziny 16 00 do 17 00 odbywają się konsultacje indywidualne dla Rodziców uczniów. Zachęcamy do spotkań z nauczycielami uczącymi oraz wychowawcami.

– Rada Rodziców uchwaliła wysokość dobrowolnej składki – 25 zł od rodziny.

– Wszystkie wiadomości dotyczące życia naszej szkoły są na bieżąco aktualizowane i znajdują się na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Karwodrzy.

Dyrektor i Rada Pedagogiczna
Szkoły Podstawowej w Karwodrzy