Spot profilaktyczny o tematyce związanej z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży

W ramach realizacji _Programu ograniczania przestępczości iaspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka nalata 2018-2020_ na zlecenie Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji, został nagrany spot profilaktyczny o tematyce związanejz zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży, skierowanygłównie do rodziców. Wyżej wymieniony spot profilaktycznyzostał umieszczony na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji wTarnowie oraz na portalu społecznościowym Facebook. https://drive.google.com/file/d/1owIpj-58-SRZxjYW1iPO6ADhpofVpoJn/view?usp=sharing Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji  w Tarnowie    kom. Paweł Jantoń