Andrzejki 2022

30.11.2022r./środa/. Dzień ten w naszej szkole stał się wspaniałą
okazją do dobrej zabawy, a jednocześnie źródłem szacunku dla tradycji
I obrzędów ludowych. Andrzejki wykorzystaliśmy, aby pobudzić
wyobraźnię, rozwinąć kreatywność a zarazem oderwać się od
rzeczywistości i przenieść się w świat marzeń, fantazji. Ten nietypowy
dzień rozpoczęliśmy od zapoznania członków społeczności szkolnej czym
jest Wigilia św. Katarzyny i św. Andrzeja. Były to wieczory wróżb i
przepowiedni poświęcone miłości i małżeństwu. Obecnie katarzynki, jako
dzień wróżb wyłącznie chłopców odeszły już w zapomnienie, natomiast
pozostały andrzejki będące już tylko zabawą połączoną ze wspólnymi
wróżbami dziewcząt i chłopców. Wykorzystując dawne tradycje i zwyczaje
rozpoczęliśmy od wróżby z butami, a następnie każdy mógł przyjść do
świetlicy szkolnej I dowiedzieć się, jaka czeka go przyszłość. Radości
i uśmiechów było wiele. Już czekamy na następną andrzejkową imprezę.