Wycieczka do MuFo i MICET w Krakowie

13 czerwca 2023 r. uczniowie klasy 7 uczestniczyli w wycieczce do Krakowa, która była podsumowaniem zajęć w ramach Kółka fotograficznego i Kółka teatralnego.

            Muzeum Fotografii w Krakowie jest jedyną w Polsce instytucją muzealną poświęconą w całości medium fotograficznemu. Nowa wystawa główna  zatytułowana „Co robi zdjęcie?” przekrojowo prezentuje historię fotografii, jej teraźniejszość i przyszłość. Składa się na nią około 1000 muzealiów ze zbiorów MuFo, a są to odbitki i albumy fotograficzne, szklane klisze, negatywy oraz sprzęt fotograficzny.

Oglądając kolejne części ekspozycji mogliśmy dowiedzieć się, jakie metody wcześniej stosowano do zapisu obrazów na papierze, jak powstają współczesne odbitki fotograficzne, poznać twórczość najważniejszych polskich fotografów (m.in. patrona muzeum, Walerego Rzewuskiego i autorkę tzw. „skarbu z Limanowej”, fotografkę-amatorkę Klementynę Zubrzycką-Bączkowską). Ważnym wątkiem na wystawie jest także kulturowe znaczenie fotografii – wykorzystanie jej, by przekazywać wiedzę o świecie, ale także, by wpływać na opinię publiczną.

Różnorodność prezentowanych obiektów nie tylko odzwierciedla bogactwo zbiorów muzeum, ale przede wszystkim jest dowodem na szerokie spojrzenie na fotografię.

MICET to Muzeum Interaktywne Centrum Edukacji Teatralnej w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie i jedyne tego typu muzeum w Europie.

MICET to sieć niewielkich pomieszczeń – pracowni, z aplikacjami dotyczącymi scenografii, kostiumów, dźwięków, fotografii aktorów, ćwiczeń dramowych prowadzonych wirtualnie przez aktorów Starego Teatru. Ścieżki (WOLNOŚĆ, MY/ONI, EMOCJE, CIAŁO, NOWE) wytyczone wokół archiwalnych i współczesnych przedstawień składają się z części edukacyjnej oraz programu ćwiczeń warsztatowych.

Mogliśmy więc m.in. samodzielnie skomponować muzykę do spektaklu, dobrać inne efekty dźwiękowe, zaproponować scenografię, kostiumy, zobaczyć scenariusze przedstawień zawierające uwagi reżyserów, posłuchać wypowiedzi znanych aktorów i reżyserów.

            W czasie wycieczki realizowaliśmy także zadanie polegające na udokumentowaniu na fotografiach kolejno zwiedzanych miejsc oraz wybranych zabytków Krakowa (np. budynku Teatru im. J. Słowackiego, ważnych miejsc na ulicy Floriańskiej, czyli fasadę Domu Jana Matejki, kawiarnię Jama Michalika, pomnika Adama Mickiewicza, Sukiennic, Rynku Głównego). Natomiast po wyjeździe opracowaliśmy sprawozdanie z wycieczki.