WRZESIEŃ 2023 W NASZEJ SZKOLE

Chcesz być kimś w życiu, to się ucz, abyś nie zginął w tłumie;

 Nauka to potęgi klucz, W tym moc, co więcej umie”.

/Ignacy Baliński/

Szkoła Podstawowa im. o. W. Witkowskiego Redemptorysty w Karwodrzy

1. Godne uwagi:

– 4 września 2023 r. mszą świętą w Bazylice Mniejszej w Tuchowie rozpoczęliśmy rok szkolny 2023/2024.

Następnie Uczniowie, Nauczyciele oraz Rodzice spotkali się na uroczystym apelu w budynku Szkoły Podstawowej w Karwodrzy. Pani Dyrektor powitała wszystkich i przedstawiła nauczycieli oraz pracowników szkoły. Odczytany  został list Pana Ministra Edukacji i Nauki z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024 skierowany do dyrektorów szkół, nauczycieli oraz uczniów.

– Wszyscy uczniowie są proszeni o oprawienie podręczników po ich wypożyczeniu z biblioteki szkolnej.

– W obecnym roku szkolnym po raz kolejny realizujemy Program Szkolnego Wolontariatu – zapraszamy i zachęcamy wszystkich uczniów do podjęcia działań na rzecz potrzebujących, a rodziców i nauczycieli  prosimy o wspieranie dzieci w szerzeniu dobra

i życzliwości.

– 22 września obchodzimy rocznicę nadania imienia ojca Władysława Witkowskiego Redemptorysty naszej  szkole. Pamiętajmy  o Patronie i jako społeczność uczniowska starajmy się wcielać w życie jego ideały. W związku z 50. Rocznicą śmierci Patrona uczniowie szkoły wezmą udział w wycieczce do Paleśnicy – rodzinnej miejscowości o. W. Witkowskiego.

2. Ważne terminy:

  • 1 września minęła 84. rocznica wybuchu II wojny światowej. 17 września będziemy obchodzić rocznicę napaści ZSRR na Polskę. Podczas apelu inaugurującego nowy rok szkolny uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną przypominjącą te ważne wydarzenia. Pamiętajmy o tych, którym zawdzięczamy wolność naszej Ojczyzny.
  • 9 września odbędzie się 12. edycja Narodowego Czytania. Akcja ta, realizowana pod Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej, od lat jednoczy Polaków na całym świecie wokół klasyki polskiej literatury. Podczas 12. odsłony akcji, zaplanowane jest wspólne czytanie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Wybrana powieść  to jeden najważniejszych utworów literatury polskiej podejmujący tematykę Powstania Styczniowego, którego 160–lecie obchodzone jest w 2023 roku.                           Nasza szkoła  również włączy się w 12. edycję ogólnopolskiej akcji czytania.
  •  15 września przypada Międzynarodowy Dzień Kropki. Od wielu lat właśnie w tym dniu obchodzi się International Dot Day, czyli Międzynarodowy Dzień Kropki. Jest to święto kreatywności, odwagi i zabawy. Uczniowie, nauczyciele, pracownicy instytucji kultury na całym świecie, organizują tego dnia wiele działań, które pomagają dzieciom odkryć talenty, poznać ich mocne strony i je zaprezentować. W tym dniu zachęcamy całą społeczność szkolną do założenia stroju z motywem kropki.  
  •  W dniach 15 -17 września po raz 30. wyruszamy, by posprzątać Polskę w ramach akcji „Sprzątanie świata – Polska”, która angażuje i integruje społeczności lokalne. Zgodnie z opinią uczestników, wydarzenie to jest dobrym narzędziem dla samorządów  w prowadzeniu działalności w zakresie gospodarki odpadami, a dla placówek oświatowych interesującą metodą pracy wychowawczejoraz wartościowym sposobem na realizację wolontariatu. Mając na uwadze hasło tegorocznej kampanii, że „Sprzątanie świata łączy ludzi” zachęcamy wszystkich do czynnego udziału w sprzątaniu naszej Matki Ziemi, promując przesłanie i  działanie, by nie śmiecić a segregować odpady.   Uczniowie naszej szkoły wezmą udział w tej akcji i posprzątają okolice szkoły na zajęciach z wychowawcami.
  • 28 września /czwartek/ o godz. 16 30 odbędzie się ogólne zebranie Dyrektora szkoły z Rodzicami, a o 1700 – spotkanie klasowe z Wychowawcami.  Zapraszamy serdecznie wszystkich Rodziców.
  • 30 września –  przypada Dzień Chłopaka. Pamiętajmy o naszych chłopcach /ojcach, dziadkach, wujkach, kolegach /!!!

Z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2023/2024 wszystkim naszym Uczniom życzymy,  

aby ten rok szkolny pozwolił rozwijać Wasze zdolności i budował Waszą pewność siebie.

Pamiętajcie, że oceny nie są najważniejsze. Najważniejsze jest to, abyście w tych murach poznali sami siebie,

odkryli własne talenty i mocne strony, aby nauka sprawiała Wam przyjemność.

Mamy nadzieję, że będziecie tu przychodzić z ochotą i radością, i że wyniesiecie stąd wiele dobrych wspomnień.

Z całego serca życzymy Wam powodzenia.

Drodzy Rodzice! Pamiętajcie, że mamy wspólny cel – jak najlepszą przyszłość Waszych dzieci.

Nie zapominajcie też, że my, nauczyciele, jesteśmy tu dla nich.

Że zawsze jesteśmy gotowi Was wspierać w wychowaniu Waszych pociech oraz w rozwiązywaniu ich problemów.

3. W ramach przypomnienia:

– W obecnym roku szkolnym nauczyciele będą do dyspozycji rodziców i uczniów wg harmonogramu dyżurów znajdujących się na stronie szkoły. Zachęcamy rodziców i uczniów do indywidualnych spotkań.

– Wszystkie wiadomości dotyczące życia naszej szkoły są na bieżąco aktualizowane  i znajdują się na facebooku i na stronie internetowej szkoły. Adres strony to: spkarwodrza.pl

Dyrektor i Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej  w Karwodrzy