Międzynarodowy Dzień PrawDziecka 2023

20 listopada w naszej szkole obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw
Dziecka. Na godzinach z wychowawca uczniom przybliżono najważniejsze
prawa i obowiązki zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka. Następnie,
przeprowadzili krótką dyskusję zwracając uwagę na to, że wszystkie
dzieci na całym świecie mają takie same prawa. Przez cały dzień kolor
niebieski towarzyszył całej społeczności szkolnej. Był widoczny w
ubiorze naszych uczniów i nauczycieli. Po takich zajęciach wierzymy,
że wszyscy uczniowie będą, znali swoje prawa, będą świadomie korzystać
z nich teraz i w przyszłości.