Maj 2021 w naszej szkole

Matka – to najpiękniejsze słowo w językach świata.
Matka – to słowo, które oznacza miłość, miłość prawdziwą, która nie zdradza,  
to słowo, które oznacza wierność, które oznacza wielką ofiarę, nawet do śmierci, dla dobra dziecka  

/abp Stanisław Wielgus/ 

Szkoła Podstawowa im. o. Władysława Witkowskiego – Redemptorysty w Karwodrzy 

  1. Godne uwagi: 
  • Maj to najpiękniejszy miesiąc w roku.  Przynosi nam wszystko, czego potrzebujemy. Ubarwia szaroburą, zimową rzeczywistość w zielone rośliny i kolorowe kwiaty. Poprawia pogodę i przynosi więcej dni wolnego oraz zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Wszystko razem sprawia, że mamy więcej chęci i energii do życia. Cieszmy się majem. Rozkoszujmy się jego przyrodą – soczystą, zieloną, świeżą, niepowtarzalną. Wybierzmy się na leśną majówkę, bo w lesie przecież w maju jak w raju. Kontemplujmy jego bujną przyrodę. I pamiętajmy, że ten cudowny miesiąc po raz kolejny powtórzy się dopiero za rok! W Kościele Katolickim maj to także miesiąc poświęcony Matce Bożej. Odprawiane są na Jej cześć nabożeństwa majowe. W tym pięknym miesiącu miały też miejsce wydarzenia, które zapisały się w historii: Święto Pracy, rocznica wstąpienia Polski do Unii EuropejskiejŚwięto Flagi Państwowej, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  W maju nasze Mamusie obchodzą swoje święto /26 maja Dzień Matki/. Cel obchodów jest oczywisty – wyrażenie wdzięczności za trud włożony w wychowanie oraz okazanie im niezmierzonych pokładów miłości i serdeczności. Z okazji tego święta wszystkim Mamom dedykujemy słowa: 

Mamusiu droga! 

Wciąż proszę Boga, który króluje na niebie, by ręką Boską przed wielka troską ochraniać zawsze chciał Ciebie.  

Dziś tym goręcej z duszy dziecięcej prośba się w górę wyrywa, abyś się miła, zdrowiem cieszyła 
i zawsze bardzo szczęśliwa była. 

Rok 2021 to rok dwóch rocznic o niezwykłym znaczeniu dla polskiej tradycji konstytucyjnej: 230-lecia Konstytucji 3
Maja i 100-lecia Konstytucji  marcowej. Obie konstytucje wyrastały z republikańskiej tradycji życia publicznego traktującej państwo jako dobro wspólne, a prawo jako reguły chroniące wolność obywateli przed arbitralnością władzy. Powinniśmy pamiętać o konstytucjach, które były wyrazem troski naszych przodków o dobro Rzeczypospolitej, rozwój praw  jednostki i stanowiły pozytywny wkład w europejskie dziedzictwo prawne. 

Konstytucja 3 Maja, pierwsza pisana konstytucja w Europie, była aktem koniecznej naprawy państwa w obliczu zagrożenia zewnętrznego ze strony mocarstw sąsiednich dążących do likwidacji państwa polskiego.  

Konstytucja marcowa świadczyła o odrodzeniu państwa polskiego jako w pełni demokratycznego i gwarantującego silną ochronę praw jednostki. Wypada przypomnieć, że uchwalenie konstytucji zostało poprzedzone przyznaniem kobietom pełni praw wyborczych i przeprowadzeniem istotnych reform społecznych.  

Sejm RP świadomy znaczenia Konstytucji 3 Maja jako ważnego elementu pamięci zbiorowej, oddając hołd wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego aktu – myślicielom politycznym, posłom na Sejm Czteroletni, przedstawicielom ówczesnego obozu patriotycznego oraz pokoleniom Polaków, których niezłomna walka pozwoliła na przetrwanie lat niewoli i odzyskanie niepodległości, ustanowił  rok 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja zachęcając do refleksji nad dziedzictwem Konstytucji współcześnie. 

  • Czas, który pozostał do końca roku szkolnego, wykorzystajmy maksymalnie na naukę  i poprawę zachowania, aby uzyskać  jak najlepsze oceny na świadectwach. Może jeszcze w maju spotkamy się w szkole. Kto wie? 

2. Ważne terminy: 

  • 8 maja  przypada 76. rocznica zakończenia II wojny światowej.  

8 maja 1945 roku dał początek nowej epoce historycznej w dziejach nie tylko Polski, ale całej Europy i Świata. Zakończenie wojny przyniosło milionom ludzi nadzieję na pokój, na powrót żołnierzy do swych rodzin, na odbudowę wolnej Polski. Pamiętajmy o tych, którym zawdzięczamy wolność i niepodległość Rzeczpospolitej. 

  • 15 maja obchodzimy Światowy Dzień Rodziny.  

 Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 września 1993 i ma na celu pogłębienie świadomości   społeczeństwa oraz rządów na temat znaczenia rodziny i jej problemów we współczesnym świecie.  

      Bliskie, serdeczne relacje z rodziną i krewnymi to podstawa szczęśliwego funkcjonowania każdego z nas.  

       Życie w ciągłym pośpiechu i chęć pogodzenia wszystkich obowiązków nie sprzyja budowaniu rodzinnych więzi i zacieśnianiu relacji. Pochłonięci wirtualnym światem i tematami globalnymi, gubimy tych, którzy są najbliżej nas: naszych dziadków, rodziców, rodzeństwo, wujostwo, kuzynostwo. Przestajemy znać nasze pochodzenie, cenić wielopokoleniowość domów i różnorodność naszych rodzin. 

                      Z okazji Międzynarodowego Dnia Rodzin życzymy Wam przede wszystkim jak najwięcej ciepła i serdecznych uczuć, wzajemnej bliskości, zrozumienia i tolerancji. Życzymy dużo wspólnie spędzonego czasu, który pozwala budować nierozerwalne i najcenniejsze z ludzkich więzi- więzi rodzinne. 

  • Egzamin ósmoklasisty – 25 maja /wtorek/ – język polski, 26 maja /środa/ – matematyka, 27 maja /czwartek/ –  język obcy nowożytny. 
  • W dniach egzaminów uczniowie klas IV – VII mają dni wolne od zajęć dydaktycznych 
  • Dokładne informacje dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu można znaleźć na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie: www.oke.krakow.pl→ zakładka: egzamin ósmoklasisty. 
  • 1 czerwca  – obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka i Dnia Sportu Szkolnego.  

2. W ramach przypomnienia: 

— W ramach Szkolnego Systemu Wspierania Rodziców raz w tygodniu wychowawcy klas odbywają dyżury on-line w terminach (dni i godziny) zaproponowanych Rodzicom uczniów i przekazanych za pośrednictwem e-dziennika. 

– Rada Rodziców przypomina o dobrowolnej składce – 30 zł od rodziny  

– Wszystkie wiadomości dotyczące życia naszej szkoły są na bieżąco aktualizowane i znajdują się na facebooku i  na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Karwodrzy. Adres strony to: spkarwodrza.pl 

Dyrektor i Rada Pedagogiczna  

Szkoły Podstawowej  w Karwodrzy