Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21.02.2023 /wtorek/. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
(International Mother Language Day) to święto, którego celem jest
ochrona różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego. Dla
każdego Polaka powinno być to ważne wydarzenie, ponieważ nasz język
jest wyjątkowy i piękny, choć niezwykle trudny. Trzeba więc go
pielęgnować, a Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego jest do tego
dobrą okazją. Społeczność naszej szkoły chętnie angażuje się w obchody
święta z kilku powodów. Przede wszystkim mamy piękny, zróżnicowany
język, który wyróżnia się na tle innych. O jego potędze świadczy fakt,
że nawet sami Polacy mają trudności z opanowaniem niektórych jego
zagadnień. W 1996 roku UNESCO opracowała Atlas Języków Zagrożonych, w
którym znalazło się aż dziewięć języków z naszego kraju. Są to m. in.
kaszubski, dolnosaksoński, białoruski, poleski, romski, rusiński,
słowiński, jidysz, wilamowski. Cały czas trwa walka o zachowanie
ostatniego z nich, którym posługuje się już nieliczna grupa starszych
mieszkańców Wilamowic koło Bielska-Białej. W tym roku również
włączyliśmy się w obchody tego szczególnego dnia. Działania
przygotowane zostały przez bibliotekarzy i łączników z biblioteką.
Cała społeczność szkolna spotkała się na górnym korytarzu po długiej
przerwie. Zadaniem każdego ucznia było utworzyć w krótkim czasie jak
największą ilość wyrazów ze słowa  KOLOROWANKA. Zwyciężył uczeń klasy
piątej- Maksymilian M., któremu udało się napisać 22 nowe wyrazy.
Gratulujemy!