LISTOPAD 2023 W NASZEJ SZKOLE

„Wiadomo, że naród polski przeszedł ciężką próbę utraty niepodległości,
która trwała z górą sto lat, a mimo to pośród tej próby pozostał sobą.
Pozostał duchowo niepodległy, ponieważ miał swoją kulturę.”/Święty Jan Paweł II /

LISTOPAD 2023 W NASZEJ SZKOLE

Szkoła Podstawowa im. o. W. Witkowskiego Redemptorysty w Karwodrzy

1. Godne uwagi:

11 listopada przypada 105. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Dla Polaków to bardzo ważna data.  Narodowe Święto Niepodległości to dzień, przypominający o tym, że możemy cieszyć się wolnością, która w szczególności dla naszego narodu, nie zawsze była sprawą tak oczywistą. Święto Niepodległości ma na celu upamiętnienie odzyskania suwerenności przez Polskę w 1918 roku. Data ta wiąże się również z symboliką powrotu marszałka Józefa Piłsudskiego, który do 10 listopada 1918 roku przebywał w niewoli w Magdeburgu i 11 listopada wrócił do Warszawy. Tego dnia Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową oraz naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich.
Od 1989 roku 11 listopada jest dniem wolnym od pracy. W całej Polsce organizowane są uroczyste obchody Święta Niepodległości, m.in. w Warszawie Marsz Niepodległości, a w innych miastach parady, biegi niepodległościowe, patriotyczne koncerty i wydarzenia, które sprawiają, że Polacy tłumnie wychodzą z domów, by cieszyć się z niepodległości. Tradycją związaną z 11 listopada jest wywieszanie flag i udział w uroczystych obchodach.  Pamiętajmy o wywieszeniu flagi państwowej również w naszych domach, dając świadectwo polskości, naszej narodowej dumy i patriotyzmu.

W naszej szkole uczcimy 105. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę okolicznościowymi gazetkami w salach lekcyjnych i na korytarzu szkolnym, pogadankami na lekcjach wychowawczych oraz uroczystą akademią.

„Niepodległa do hymnu”– to wydarzenie zapoczątkowane w 2018 roku w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym roku przypada 6. edycja akcji i nosi hasło: „Moja niepodległa, twoja niepodległa, nasza niepodległa!” Organizatorzy zachęcają, by uczcić fakt, że 105 lat temu Polska odzyskała niepodległość i 11 listopada w samo południe wspólnie zaśpiewać „Mazurka Dąbrowskiego” – niech wybrzmi od szczytów Tatr po plaże Bałtyku oraz poza granicami kraju.
Zbierzcie swoich bliskich, powiadomcie  znajomych, zaproście sąsiadów i gdy 11 listopada wybije 12:00 stańcie razem na rynku tuchowskim Do Hymnu
! Pokażmy, że jesteśmy jedną biało-czerwoną rodziną!

– „Szkoła do hymnu” to akcja  Ministerstwa Edukacji i Nauki, która rozpoczęła się w 2018 r. Polega na wspólnym  odśpiewaniu hymnu narodowego w ostatni dzień roboczy przed Narodowym Świętem Niepodległości o symbolicznej godzinie 11:11.W naszej szkole też weźmiemy udział w tej akcji! Startujemy 10 listopada 2023 apelem, podczas którego w postawie na baczność  zaśpiewamy 4 zwrotki hymnu.

– Nasza szkoła przystąpiła do akcji: „Szkoła Pamięta” ogłoszonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Odbywa się ona w okresie, w którym wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób inicjatywa nawiązuje do polskiej tradycji  świąt zadusznych.

Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

20 listopada co roku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Dokumentem opisującym prawa dzieci jest ratyfikowana w Polsce w 1991 roku „Konwencja o prawach dziecka” przyjęta dwa lata wcześniej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.  Na mocy tego dokumentu niezależnie od  koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, dzieciom na całym świecie przysługują takie same prawa. UNICEF jest strażnikiem Konwencji o prawach dziecka na świecie. To organizacja humanitarna i rozwojowa działająca na rzecz dzieci, zaangażowana w zapewnienie szczególnej ochrony najbardziej poszkodowanym dzieciom – ofiarom wojen, katastrof, skrajnego ubóstwa, wszelkich form przemocy i wykorzystywania oraz dzieciom z niepełnosprawnością. UNICEF robi wszystko, aby dzieciom żyło się lepiej, bo każde dziecko ma prawo do zdrowego i bezpiecznego dzieciństwa. Symbolem tej  organizacji jest kolor niebieski. Dlatego zachęcamy wychowawców, nauczycieli  i uczniów do założenia 20 listopada tj.  PONIEDZIAŁEK, ubrań (lub elementu stroju) w kolorze niebieskim.

21 listopada obchodzimy Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień.  Hasło tego dnia w 2023 roku brzmi:

Wróćmy do życzliwości”. Celem święta jest promowanie pozytywnych zachowań i pokazanie, że naszą szkołę otacza dobra energia.

Na świecie historia Dnia Życzliwości sięga 1973 roku. To właśnie wtedy dwaj Amerykanie poruszeni ówczesną wojną między Izraelem a Egiptem doprowadzili do ustanowienia World Hello Day – Światowego Dnia Życzliwości. Chcieli uświadomić ludziom, że pokój jest kruchym dobrem, o które trzeba się troszczyć, a zrozumienie, tolerancja i życzliwość mogą zmieniać świat. Ich pomysł przyjął się, a święto rozprzestrzeniło się na 180 krajów. Rok 2023 dobitnie przypomina nam, jak ważne są wartości promowane 21 listopada. W obliczu wciąż trwającego konfliktu w Ukrainie i kolejnego w Izraelu widzimy, że – gdy przestają się liczyć dobra wola i zrozumienie – świat idzie w złym kierunku. Musimy więc wrócić do źródła i odbudować życzliwość
w kontaktach międzyludzkich.

W naszej szkole przyjdziemy w tym dniu w ubraniach koloru żółtego lub założymy dowolny żółty element garderoby (żółty to kolor radości i optymizmu). Każda klasa przygotuje  na drzwiach swoich sal lekcyjnych jakieś pozdrowienie, podziękowanie lub życzenia.

Imieniny Katarzyny, tzw. katarzynki (25 listopada) i Andrzeja, tzw. andrzejki (30 listopada) to ostatnia szansa na zabawę w okresie przedświątecznym. Jakie są tradycje, wróżby i skąd tak naprawdę wzięły się andrzejki? Wróżby z wosku, ścieżka z butów, karteczki z imionami, czy przewidywanie przyszłości z fusów po kawie – z tego wręcz słyną andrzejki.

W wieczory poprzedzające oba te dni przepowiadane są najsłynniejsze wróżby. I tak w wigilię św. Katarzyny – 24 listopada –  wróżą sobie kawalerowie, natomiast w przeddzień święta Andrzeja – 29 listopada – panny. O ile poszczególne przepowiednie różnią się między sobą, to wróżby mają jeden cel: powiedzieć, jak wyglądać będzie nasze dalsze życie.

Obecnie zarówno młodzież, jak i dzieci bawią się na imprezach andrzejkowych wspólnie. Wróżby nie są wyrocznią, której należy ślepo ufać i oczekiwać spełnienia, lecz dobrą zabawą i okazją do wspólnych spotkań.

 OSP w Karwodrzy realizuje projekt ekoREmiza. Zbierając elektrośmieci OSP ma szansę pozyskania dodatkowych środków na swoją działalność, zrobienia czegoś dobrego dla środowiska oraz szerzenia proekologicznej postawy wśród lokalnej społeczności. Zebrane sprzęty trafią do recyklingu w zakładzie przetwarzania elektroodpadów, a wynagrodzenie otrzyma OSP. Program niesie korzyści zarówno dla środowiska jak i uczestników.  Zachęcamy do zbiórki zepsutego sprzętu. Biorąc udział w tej akcji, posprzątamy garaże i piwnice oraz wspomożemy działalność naszych strażaków.

– Nasza szkoła otrzymała od Pary Prezydenckiej podziękowanie za udział w Narodowym Czytaniu Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej oraz okolicznościowy egzemplarz tej powieści.

2. Ważne terminy

  •    5 listopada na Cmentarzu Legionistów Polskich w Łowczówku odbył  się XXIV Zlot Niepodległościowy „Łowczówek 2023”.  Jak co roku Zlot Niepodległościowy na cmentarzu w Łowczówku rozpoczął się o godz. 11.00 mszą św. w intencji ojczyzny, poległych i zmarłych Legionistów. Po Mszy św. Odbyła się ceremonia oficjalna z apelem pamięci i salwą honorową oraz złożeniem przez delegacje wieńców przy kaplicy cmentarnej.

Od godz. 13.00 na terenie przy cmentarzu przy ognisku tradycyjnie śpiewano pieśni legionowe i patriotyczne.

Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A udostępniły ekspozycję sprzętu wojskowego.

Zloty Niepodległościowe w Łowczówku mają rangę powiatowych obchodów Święta Odzyskania Niepodległości, jak również upamiętniają bój stoczony w grudniu 1914 roku przez I Brygadę Legionów Polskich pod Łowczówkiem.

Tegoroczny Zlot Niepodległościowy obchodzony był, by upamiętnić 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 109. rocznicę Bitwy pod Łowczówkiem.

  • Zachęcamy do świętowania Dnia Niepodległości w Tuchowie:

– w środę 8 listopada w Domu Kultury o godz. 17.00 przygotowany przez CKZiU  program słowno-muzyczny pt. „Wolność równa się Niepodległość”;

– w piątek 10 listopada również w domu Kultury Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Świerczkowiacy”. W tym dniu także Noc w Muzeum Miejskim od 17.00 do 21.00;

– w sobotę 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości; Msza Św. za Ojczyznę w naszym kościele o godz. 10.30 z udziałem przedstawicieli Miasta i Gminy Tuchów, z pocztami sztandarowymi, przedstawicielami organizacji społecznych i szkół;

– o godz. 12.00 wspólne śpiewanie Hymnu Narodowego na rynku tuchowskim; następnie modlitwa na cmentarzu na Garbku przy ulicy Leśnej oraz Apel Pamięci i złożenie kwiatów.

– w niedzielę 12 listopada w Domu Kultury Koncert pieśni patriotycznych i żołnierskich w wykonaniu Zespołu „Redlin”. Szczegóły na plakacie.

  •   pod koniec listopada  Samorząd Uczniowski wraz z biblioteką i świetlicą szkolną zorganizuje wróżby andrzejkowe.
  •   30  listopada /czwartek/ o godz. 17:00 odbędą się spotkania z rodzicami.

3. W ramach przypomnienia:

– W obecnym roku szkolnym nauczyciele są do dyspozycji rodziców i uczniów wg harmonogramu dyżurów znajdujących się na stronie szkoły. Zachęcamy rodziców i uczniów do indywidualnych spotkań.

– Rada Rodziców uchwaliła wysokość dobrowolnej składki – 40  zł od rodziny.

– Wszystkie wiadomości dotyczące życia naszej szkoły są na bieżąco aktualizowane i znajdują się na facebooku i na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Karwodrzy. Adres strony to: spkarwodrza.pl

Dyrektor i Rada Pedagogiczna

Szkoły Podstawowej w Karwodrzy