Narodowe czytanie 2023

6 XI 2023 r. Szkoła Podstawowa im. o. Władysława Witkowskiego
Redemptorysty w Karwodrzy dziękuje Parze Prezydenckiej p A.
Kornhauser-Dudzie i p. A. Dudzie za przekazanie okolicznościowego
egzemplarza „Nad Niemnem” E. Orzeszkowej. 9 września 2023 r. odbyła
się  12. edycja akcji, w której uczestniczyła społeczność nasze szkoły
i nadal z wielką przyjemnością będziemy kontynuować tradycję
Narodowego Czytania klasyki polskiej literatury.